Tag

Wifi-Nät

Behovet av säkra wifi‐nät ökar

Lokala wifi‐nät blir allt vanligare när mobilnäten inte räcker till och då aktualiseras säkerhetsfrågan. Trenden med att bygga lokala, och ibland mycket temporära, wifi‐nät blir allt tydligare. Ofta är orsaken...
Läs mer