Stadsbyggnad pågår!

Text: Sofia Eriksson Foto: Julia Sjöberg

Allt från privatpersoners tomtgränstrubbel till stadens stora samhällsbyggarprojekt. På Göteborgs stadsbyggnadskontors lantmäteriavdelning är arbetsuppgifterna minst sagt varierande. Men kompetens, samarbete och utveckling står alltid i fokus.

På gågatan utanför stadsbyggnadskontoret är gatstenarna uppgrävda och vägen avspärrad med koner och bockar. Ett stenkast bort pågår stora infrastrukturprojekt – en järnvägstunnel och en helt ny stadsdel planeras. Och på andra sidan älven kommer om några år Nordens högsta skyskrapa stå klar. Göteborg är inne i ett expansivt skede när staden både förtätas och växer utåt.

Inne på stadsbyggnadskontoret möter vi två personer som ser ordning i det som medborgarna kanske uppfattar som byggkaos: förrättningslantmätarna Helena Trönell och Stig Bolander. Men vad jobbar de med egentligen?

– Vi bevakar genomförandefrågorna, det vill säga att de detaljplaner som tas fram genomförs på ett bra och riktigt sätt, till exempel i stadens stora stadsutvecklingsprojekt. Vi bidrar med alternativ och möjliga lösningar, säger Helena Trönell.

– Dessutom är det vår uppgift att se till den enskildes rätt, till exempel om en privatperson måste avstå en stor del av sin fastighet, förklarar Stig Bolander.

När en lantmätare pratar om ”fastigheter” handlar det inte om hus och byggnader, utan mark. Och vem som äger rätt till mark och vad som ska göras med den är något som påverkar många. Arbetet handlar därför också om att finnas tillgänglig på telefon, för stadsbyggnadskontorets infodisk eller på mejl för att svara på medborgarnas frågor.

– Vi ingår i team som en vecka i taget har ansvar för service mot allmänheten. Det är roligt att få direktkontakt med någon som vill stycka av en fastighet eller få veta om grannen har rätt att köra bil över fastigheten. Där får vi användning för vår diplomati och har säkerligen varit med och avvärjt groende grannfejder med tydliga besked om vad som gäller, säger Stig Bolander.

– Då märks det hur viktigt det är att kunna ha dialog med en kommunal myndighet. Folk kan ringa eller komma hit med sina frågor och tillsammans kommer vi fram till möjliga lösningar, säger Helena Trönell.

De beskriver lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadskontoret som en arbetsplats där stoltheten över kompetens och kvalitet är stor, samtidigt som kunskapsutbyte, samarbete och problemlösning är nyckelord. De 35 medarbetarna på avdelningen hjälps åt och lär sig av varandra. Stig Bolander, som är relativt nyanställd, berättar att han aldrig känt sig så välkommen på någon arbetsplats tidigare tack vare hjälpsamhet och egen handledare. Kombinationen av en omhändertagande arbetsplats, utvecklingsmöjligheter och samhällsnytta gör att de stortrivs. Båda återkommer hela tiden till sina roller i stadens ständiga omdaning; att de är med i stora infrastruktur- och byggprojekt som skapar jobb både på kort och lång sikt.

– Det vi beslutar om nu kommer vi att se resultatet av om några år, säger Helena Trönell.

– Jag tänkte på det bara häromdagen när jag fick förbi Rättscentrum och Gamla Ullevi. Jag var med i den fastighetsbildningen när jag arbetade här tidigare och minns att jag då funderade över hur det skulle bli. Nu är det klart och har blivit en viktig funktion och plats i staden. Det är ganska häftigt att vara med om, säger Stig Bolander.


 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontor

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning är alltid i behov av fler duktiga förrättningslantmätare

Läs mer och ansök här

 

Related Posts

Swedish Driverless Truck – New Hope for a Sustainable Future
Så drillas Viaplays anställda i kreativitet
Fintech-startups går i bräschen för nya betalningssätt