”Vi vässar industrin med optimeringsalgoritmer”

På Högskolan i Skövde pågår ledande forskning med optimering av produktionsanläggningar som specialitet. Syftet är att industrierna tidigt ska kunna fatta rätt beslut kring produktionsprocessen och därmed korta tillverkningstiden och förbättra befintliga produkter och produktionssystem.

– Bilindustrin som vi jobbat med i drygt tio år känner väl till tekniken men det finns många andra typer av tillverkningsindustrier som har mycket att vinna, menar Amos Ng, professor och forskningsledare i produktions- och automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

I drygt tio år har högskolan samarbetat med Volvo Personvagnar och AB Volvo i olika forskningsprojekt.

– Vi har ett mycket gott samarbete. I början behöver man förstå varandra, forskare behöver förstå problemen och industrierna behöver veta vad forskare menar. Vi får hela tiden återkoppling från våra samarbetspartners att den här delen av forskning är viktig. Den har förmågan att lösa riktiga industriproblem. För några år sedan använde vi en kombination av algoritmer för att hitta rätt prioriteringar i produktionssystemet hos Volvo Personvagnar, med det uppnådde företaget stora effektivitetsökningar, berättar Amos.

”Kunskapsdrivna” algoritmer

Genom att kombinera olika algoritmer hittar forskarna optimala lösningar i en utvecklingsprocess. Mönster och egenskaper analyseras och resulterar i ett beslutsstöd. Det gör att ett företag tidigt kan fatta rätt beslut och därmed effektivisera produktionsanläggningar eller korta utvecklingstiden av en produkt till en introduktion till marknaden.

– Det finns vanligtvis hundratals olika parametrar som kan förbättras i en produktionsanläggning, och det gäller att prioritera. Vår teknik pekar på exakt vilka parametrar som är smartast att förbättra. I dag pratar man mycket om Big Data – man analyserar data från stora databaser för att hitta kunskap och mönster. Många optimeringsproblem har en stor mängd av parametrar. Det är inte tidseffektivt och många gånger inte praktiskt möjligt att använda en enkel algoritm för att lösa komplexa problem. Därför använder vi Big Data-tekniker för att låta algoritmerna ”lära” sig om problemen genom att tidigt analysera deras mönster så att de kan hitta optimala lösningar på ett mycket effektivare sätt.

Amos Ng, professor och forskningsledare i produktions- och automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

Amos Ng, professor och forskningsledare i produktions- och automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

Samverkan för innovation

Nu startas en samverkans- och innovationsplattform för industriforskning i Skövde. I satsningen ingår Högskolan i Skövde samt ett antal företag och offentliga organisationer som till exempel Volvo Personvagnar AB, Volvo AB, ABB, Industrial Development Center West Sweden AB och Gothia Innovation AB. Syftet med plattformen är bland annat att möta industrins globala utmaningar på en regional nivå genom att bygga upp ett centrum för industriforskning i Skövde.

– Det är en samproduktion som utgår från forskningen. Innovationer uppstår inte av en slump, här uppstår de i samarbetet mellan industrin och akademin, avslutar Amos.
HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Högskolan i Skövde grundades 1977 och har drygt 500 anställ­da. Högskolan är liten och modern med hög­ aktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Man be­ driver forskning inom fem specialområden: informationstekno­logi, Virtual Engine­ering, systembiologi, hälsa och välbefin­nande samt fram­ tidens företagande.

Här kan du läsa mer om Högskolan i Skövde

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras