Skövde tar täten när datamängderna exploderar

Högskolan i Skövde tillhör inte landets största lärosäten, men har ändå byggt upp ett tungt renommé för sin IT-intensiva utbildningsverksamhet. Innanför väggarna ryms också Sveriges kanske vassaste forskning inom Data Science. En central gestalt i skolans forskningslabb är Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap.

– I alla år har vi haft stort fokus på data och IT, och är i det sammanhanget en nationell spelare att räkna med. Skolans mindre omfång gör det lätt att få till spännande samarbeten med näringslivet – och medför en smidig process i att snabbt starta upp nya utbildningar och forskningsprojekt internt.

Efterfrågad kompetens

Ett exempel på detta är Högskolan i Skövdes nystartade masterutbildning inom Data Science. Men vad är det, egentligen? Alexander Karlsson, forskare inom dataanalys och lektor i datalogi, förklarar:

– Data Science är ett samlingsbegrepp för de olika metoder som används för att analysera stora mängder data. Samhället genomsyras av den, och allt fler företag och myndigheter har insett att den kan användas för att förbättra verksamheten på många plan. Även flera industrijättar sitter på enorma mängder information i sin verksamhet och de behöver ny kompetens för att veta hur de ska hantera den.

Han fortsätter:

– Men även vi människor lever ett uppkopplat liv. Allt vi gör genererar stora mängder data som kan analyseras för att vi lättare ska kunna förutspå nya trender – vilket i sin tur kan leda till helt nya innovationer. För att dra nytta av detta krävs att vi trappar upp på utbildningsfronten. Kompetensen är extremt efterfrågad.

Data Science i framkant

Att Högskolan i Skövde går i bräschen för att möta behovet ser de båda kollegorna som en självklarhet. I Skövde Artificial Intelligence Lab, SAIL, har forskarna sedan 90-talet arbetat med intelligenta system, big data och dataanalys i samarbete med – och på uppdrag av – det svenska näringslivet.

– Vi täcker det mesta i forsknings- och utbildningsväg. Data Science handlar om en hel kedja, från utvinning av data – via analys och beslutsmodeller – till ett system inom beslutsstöd. Att kunna tillhandahålla kedjans alla forskningskompetenser är unikt, säger Göran.

Detta återspeglas givetvis i våra utbildningar, som ligger i absolut framkant. Vi är först i Sverige med att ta ett ordentligt grepp om Data Science, säger Alexander.

Internet of things, eller sakernas internet, växer rekordsnabbt när allt fler prylar och funktioner i samhället förses med kommunicerande sensorer som hela tiden samlar värdefull information. Hälso- och sjukvård, försvarsindustrin och offentliga myndigheter hör till verksamheter som kan komma att påverkas av trenden i stor utsträckning.

– Våra forskningssamarbeten öppnar upp dörren hos många företag där studenterna sedan kan göra sina examensjobb. De får jobba med riktig data och riktiga problem, och därmed redan under studietiden sätta sig in i den aktuella branschens väg framåt, säger Alexander.

 

Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap

Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap

 


HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Ung, modern och snabbfotad högskola som erbjuder utbildningar och forskningsmöjligheter i världsklass inom flera specialiserade områden, inte minst informationsteknologi, systembiologi och virtuella system. Högskolan bedriver aktiva samarbeten med världsledande företag som AstraZeneca, Microsoft och Saab, samt med teknik- och innovationsparken Gothia Science Park.

Här kan du läsa mer om Högskolan Skövde

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras