Rymdföretaget SSC – världsledande i avancerade rymdtjänster

Rymden fascinerar, inspirerar och utvecklar. I teknikens absoluta framkant är kraven höga och ingenting får gå fel. Statligt ägda SSC är ett av Sveriges mest intressanta företag i en av de mest framtidsinriktade branscher som finns – Rymden.

För 50 år sedan sköts den första rymdraketen upp från den nystartade europeiska rymdbasen Esrange i Kiruna. Sverige tog plats på den internationella rymdkartan och SSC, Swedish Space Corporation, bildades för att driva Esrange.

SSC är idag en världsledande global leverantör av avancerade rymdtjänster. Esrange är Europas mest mångfacetterade rymdbas där SSC tillsammans med forskare och kunder från hela världen genomför forskning och utveckling med raketer, stratosfäriska ballonger och andra rymdinstrument.

På Esrange ligger även knutpunkten för ett av världens största globala nätverk av antenner för kommunikation med satelliter, rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. Därifrån tas data ner för viktiga funktioner som navigation, jordobservation, TV-sändningar, väderdata, telefoni och forskning. Fungerar inte rymden stannar dagens samhälle.

Nya lösningar kommer snabbt i den globala marknaden. SSC har ett nära samarbete med de flesta stora rymdorganisationerna i världen, på plats där det händer. Det är viktigt, eftersom framtiden innebär banbrytande utveckling med fantastiska möjligheter.

– Det händer ofantligt mycket just nu, teknikutvecklingen är enorm och drivs till stor del från USA. Vår amerikanska verksamhet tillför därmed bolaget och Sverige mycket, liksom allt det vi gör i Europa och Asien, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.


 

Balloon release winter

 


Små satelliter revolutionerar

Nya typer av små, kompetenta och billigare satelliter kompletterar alltmer de traditionella större traditionella rymdsystemen. Dessa små satelliter är tänkta att utnyttjas i konstellationer med många satelliter i varje för att nå global täckning. De kompletterar varandra och kan bära med sig olika instrument för kommunikation och observation av jorden. Storföretag såsom OneWeb, Google och Amazon investerar stora summor och utvecklar nya applikationer där digitalisering gör att telekom, IT och rymd alltmer kombineras.

Rymdteknisk utveckling har således stor betydelse även utanför själva rymdindustrin. SSC är med för att hitta nya smarta lösningar. Bolagets breda kompetens ger stora fördelar, liksom ett nära samarbete med forskningsinstitut och universitet.

Ett exempel är SSC nya web-baserade koncept för marktjänster, Infinity. Genom smart mjukvaruutveckling i kombination med mindre, billigare och fler antenner sammankopplade i ett globalt nätverk skapas exceptionell tillgänglighet till satellitkontakt för kontroll och datanedtagning. Det möjliggör i sin tur nya applikationer som kan underlätta vardagslivet i hela världen.

– Genom att utnyttja standardiserad mjuk- och hårdvara kan vi öka automatiseringsgraden och därmed förenkla konfigurering och schemaläggning av alltmer komplicerade rymd- baserade system. Det stora antalet antenner spridda världen över ger dessutom en ökad säkerhet.


 

TX48as_ThiloKranz_DLR

 


Framtidens Esrange med satellituppskjutning

Den stora ökningen av små satelliter har medfört en brist på kapacitet att skjuta upp dem. Särskilt tydligt är det i Europa där EU har satt som mål att ha ett oberoende tillträde till rymden. SSC har utrett möjligheterna att från Esrange kunna skjuta upp små satelliter. Med stöd i den nyligen presenterade Rymdutredningen överser nu regeringen möjligheterna.

– Satellituppskjutning skulle vara pricken över i för både Esrange och Sverige. Det finns ett stort behov av att kunna göra den här typen av uppskjutningar världen över. I Europa behövs ett oberoende tillträde till rymden, vilket är prioriterat inom EU, och något vi ser som ett ansvar att kunna erbjuda. Satellituppskjutning från Esrange skulle dra stora aktörer, kompetens, innovationskraft och teknisk utveckling till Kiruna och Sverige. Det gagnar alla, långt utanför själva rymdindustrin, avslutar Stefan.


Fler nyheter från SSC Space här

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras