Storsatsning på utveckling av expertkompetens inom industrin

Produktionsteknik är ett område under stark utveckling. Den teknologiska utvecklingen ställer företag inför stora utmaningar för att bemöta en global konkurrens

– inte minst när det gäller kompetensförsörjning. Samtidigt representerar produktionsteknik mer än 20 procent av Sveriges BNP och en betydande andel anställda runt om i hela landet. Förmågan att möta global konkurrens är således helt avgörande för att bevara den välfärdsstat vi har i dag.

För att möta företagens utmaningar erbjuder Högskolan Väst skräddarsydda utbildningar för yrkesverksamma inom industrin. Högskolan Väst kommer tillsammans med industrin att utveckla kurser som är anpassade till yrkesverksamma och bidrar till expertkompetenshöjningen i tillverkande industri, både regionalt och nationellt. Projektet kallas ProdEx och beviljades nyligen med tio miljoner kronor från KK-stiftelsen, finansiär av forskning och kompetensutveckling vid Sveriges universitet och högskolor. ProdEx kommer att starta omgående med kurser under hösten 2016 baserade på erfarenheter från pilotkurser utvecklade tidigare.

– Målet är att vi tillsammans med företagarna ska öka konkurrenskraften i näringslivet. Vi är en liten högskola men jag vill att vi ska göra skillnad, berättar Gunnar Bolmsjö, professor i robotik och ansvarig för projektet på Högskolan Väst.

Att erbjuda avancerade kurser är ett effektivt sätt för företagen att kompetensförsörja utan att anställa ny personal. Många yrkesverksamma har en examen med upp emot tjugo år på nacken, eller kanske ingen examen alls. I de fall en yrkesverksam med lång erfarenhet inom ett område går en kurs, valideras reell kompetens. Kurserna är således till för alla som behöver förnya sin kunskap inom produktionsteknik. Detta ligger också i linje med vår syn på livslångt lärande, till gagn för den enskilde, industrin och samhället.

– Kurserna är uppdelade på 2,5 hp delkurser över fem kalenderveckor. Inom projektet kommer vi att digitalisera stora delar av kurserna för att medge flexibelt lärande som passar yrkesverksamma i produktion. På så vis kan man ta kurserna en efter en, vilket passar bra med arbetet.

Alla kurser är gratis, det handlar främst om investering i tid. Det finns fortfarande möjlighet för företag att vara med och påverka kursutbud och innehåll efter kompetensbehov, säger Gunnar.

Produktionsteknik är inne i en stark omdaning med såväl nya produktionsprocesser som additivt tillverkning, liksom digitalisering som innefattar begrepp som Industri 4.0.

– Vi ser det som helt avgörande att både vi och industrin arbetar med detta i såväl forskning som praktiskt arbete. De kurser som vi kommer att utveckla bygger på den forskning som bedrivs vid Högskolan Väst. Vi ingår också i Produktionsakademin, ett nationellt nätverk med ledande företrädare för produktionsteknisk forskning, vilket stärker satsningen, summerar Gunnar. Kurser kommer att utvecklas inom områden som möter såväl dagens som framtiden inom:

  • Industri 4.0 och digitalisering
  • Robotisering och automatisering
  • Bearbetning och additiv tillverkning
  • Produktionsledning
  • Beräkningsteknik och modellering
  • Ingenjörsverktyg

HÖGSKOLAN VÄST

Högskolan Väst i Trollhättan har en forskningsprofil inom produktionsteknik med för närvarande cirka 25 doktorander. Vi bedriver forskning i samarbete med industrin inom områden som produktionssystem, skärande bearbetning, additiv tillverkning, svetsning och termisk sprutning. Högskolan har profilen Arbetsintegrerat lärande, vilken kommer att vara en del av satsningen inom ProdEx.

Här kan du läsa mer om Högskolan Väst