Klimatsmart kretsloppsodling av fisk och tomater på land

Hållbar kretsloppsodling av fisk och grönsaker på en och samma gång. Utan att havet och naturen tar skada. Peckas Naturodlingar med klimatsmart och giftfri mat på land blir kommersiell verklighet efter 20 års utveckling. Tre års produktion är redan uppbokad.

En bassäng med fisk och ett växthus med tomater i kretsloppsodling. Utan utsläpp. Näring till fisken och ytterst lite vatten är det enda som tillförs. Allt började för 20 år sedan med Pecka Nygård i Härnösand. Han gick snabbt över till att odla på land när han såg miljöfördelarna. Därefter har företaget Peckas Naturodlingar med Pecka som delägare och rådgivare, byggt ut och testat sig fram med flera olika sorters fisk och odlat allt från kryddväxter till meloner. Till våren är det byggstart för den första anläggningen och tanken är att den första tomaten och regnbågslaxen når handeln i november 2017.

– Vi har fått goda resultat, grönsakerna är smakrika och fina. Fisken håller sig frisk eftersom biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier. Vi har under de här 20 åren inte haft ett enda sjukdomstillbud. Det som gör odlingen så stabil är att vi jobbar med naturen och ger den möjlighet att agera med biobäddarna, berättar Hugo Wikström, vd på Peckas Naturodlingar. Han fortsätter:

– I grund och botten har jag alltid varit intresserad av miljön men det blev extra tydligt när jag fick barn. Då fick jag tydligare värdegrunder och kände att något måste göras. Det är enormt inspirerande att jobba inom en sektor som innebär att man kan utveckla samhället i rätt riktning.

tomater hugo

Kretsloppsodlingen består av en bassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken och det näringsrika vattnet leds över till en grusbädd med tomatplantor. Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet som därefter syresätts och återförs till bassängen. Ett kilo fiskfoder ska ge drygt ett kilo fisk och drygt tio kilo tomater. Företagets idé är att fisk och grönsaker från den långsiktigt hållbara kretsloppsodlingen ska säljas i livsmedelsbutiker inom en 20-milsradie.

– Det gör att vi kan välja tomater som smakar bra utan att behöva optimera dem för långa transportsträckor, menar Hugo.

Den första anläggningen som byggs i Västernorrland kommer att bli 4 000 kvadratmeter växthus och fiskodling. Vid full drift produceras årligen 200 ton tomater och 20 ton fisk.

– Produktionen de tre första åren är redan uppbokade av grossist. Vi har också projektplaner på gång i storstäderna. Under 2018 planerar vi att sätta spaden i marken för en anläggning som är 10-20 gånger större än den första och då kommer vi att ta bolaget till nästa steg, då behövs det mer kapital och då genomförs även en notering av bolaget, avslutar Hugo Wikström.

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Peckas Naturodlingar

 peckas_logotyp

Om Peckas Naturodlingar

Teckningskurs: Teckningskursen är 16 kronor per B-aktie. Aktierna 
tecknas i poster om 300 stycken. En post kostar således 4 800 kronor.

Notering: Beräknad notering vid expansion 2018.

Teckningstid: Emissionen avslutas 30 september 2016.

Garanter: Bolagets befintliga ägare har garanterat 
emissionens lägsta nivå, 4 miljoner kronor. 

Teckninganmälan och mer information 
se: www.peckas.se 

 

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras