Innovationer som kan förbättra världen

Med en lång meritlista i bolagsbyggande, fokuserar GU Ventures på innovationer som kan förbättra världen. En av dem är Cereno Scientific, som väljer att ta kommersialiseringen av sitt blodproppsförebyggande  läkemedel till aktiemarknaden – vilket är GU Ventures åttonde notering.

GU Ventures fokuserar på innovationer som kan förbättra världen. De har under 20 år medverkat till ett 130-tal nya start- ups och topprankats för detta.

De identifierar vilka av idéerna med anknytning till Göteborgs universitet som kan bilda grund  för tillväxtbolag och därigenom nyttiggöras globalt. Ett aktuellt exempel är Cereno Scientific, som hittat ett unikt sätt att reducera risken för blodproppar.

– Cereno Scientific är ett bra exempel på företag, som vi arbetar med, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures. Tillväxtpotentialen är hög och konceptet kommer att kunna få stor betydelse för behandling av blodpropp. Teamet och forskare i professor Sverker Jerns grupp vid Göteborgs universitet och

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som har utvecklat konceptet, har visat dess funktion i flera studier.

– Blodpropp är den absolut vanligaste dödsorsaken i världen idag, berättar Sten R. Sörensen, VD för Cereno Scientific. Vår lösning bygger på en substans som stärker kroppens egen propplösande funktion och därmed dess försvar mot farliga blodproppar.

Styrka i bredden

Den aktiva läkemedelssubstansen, som Cereno Scientific identifierat, har använts i över  40 år i klinik för behandling av andra tillstånd. Det ger företaget en fördel, eftersom nästan ett halvt sekel av väldokumenterad historik innebär att inga traditionellt fler- åriga förstudier behöver göras för att påvisa substansens säkerhet.

– Cereno Scientific har utvecklats väl, menar Klementina. En del i vårt arbete är att säkra en lämplig ägarplattform för framtida utveckling. Att notera företaget bedömer vi och Cereno Scientific som det starkaste. För att klara de krav som ställs  vid en notering behövs ett starkt koncept, rätt kompetens, sundhet och transparens. Cereno Scientific uppfyller alla dessa krav.

– Ventures är bredden, menar De stöttar oss i alltifrån styrelsen till IPR, ekonomi, juridik, hur man bygger bolag plus att de investerar tidigt och tar ett ägaransvar. De tillför ett affärsmannaskap för start-ups som bara kan komma av lång erfarenhet. Det här är en resa de har gjort många gånger förut.

Sociala innovationer

Och det finns många andra lovande case i GU Ventures inkubator. Ett av områdena som de är verksamma inom är sociala innovationer – som på olika sätt kan möta samhällets utmaningar.

– Vi utvecklar till exempel tillsammans med forskare vid Göteborgs respektive Lunds universitet ett nytt sätt att odla fram mer salttolerant vete, berättar Klementina. I stora delar av världen är jorden både torr och salt. Ett nytt veteslag skulle möjliggöra ett utökat jordbruk och matodling i stor skala.


GU VENTURES

GU Ventures är ett holdingbolag  helägt av  svenska  staten och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Samman- taget har GU Ventures tagit in drygt 1 miljard SEK i finansiering i 130 start-ups, varav ett 30-tal har sålts, ett 30-tal har lagts ned och 8 har noterats.

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propp- lösningsmekanism.

Läs mer om GU Ventures här

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras