Future by Lund – en kreativ spelplan för en smart och hållbar framtid

Text: Sofie Lundmark    Foto: André de Loisted

Traditionellt sett har den offentliga sektorn beställt lösningar från näringslivet. I Lund kan den modellen snart vara ett minne blott. Här arbetar kommun, näringsliv och universitet tillsammans för att uppnå bästa möjliga lösningar för staden – något som på sikt bygger en hållbar stad med fokus på smarta lösningar.

Tänk dig en teaterföreställning. För att den ska kunna genomföras krävs regissör, scenograf, manusförfattare och personer som bygger upp scenen. Det krävs också människor som deltar i själva föreställningen, kommer med idéer, och som hejar på och ger kontinuerlig feedback. Så ser förhållandet mellan Lunds stad, näringslivet och akademin ut, berättar projektledaren Peter Kirsch.

– Som kommun kan vi inte själva bidra med de lösningar som krävs för framtiden. Men det vi kan göra är att hålla i taktpinnen, duka upp och skapa förutsättningar för att näringslivet ska kunna agera och bidra med sina goda idéer.

En innovationsplattform för utveckling av hållbara attraktiva städer. Så beskrivs Future by Lund – satsningen som går i bräschen för att utveckla smarta innovationer. Maskineriet består av ett rikt nätverk som tillsammans tar tillvara den kreativitet som finns i staden. Syftet är att skapa en grön och socialt hållbar tillväxt med innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling.

– Future by Lund är en kreativ spelplan för en bättre framtid. Det är inget projekt, det är ett nytt sätt att jobba på. En testbädd i ständig rörelse och alltid på jakt efter nya lösningar som gör världen lite bättre, förklarar Peter Kirsch.

Just i Lund finns en lång tradition av innovationslust. Många uppfinningar härstammar härifrån – bland annat Bluetooth och ultraljud. Här finns en inneboende nyfikenhet, kunskap och lust att upptäcka, något som till stor del beror på ett unikt samarbete mellan flera olika aktörer, berättar näringslivschefen Per Persson.

– I Lund finns förutom 13 000 innovativa företag också ett högt rankat universitet med goda forskningskontakter ute i världen. De bästa  lösningarna finner vi varken i det  offentliga, i näringslivet eller i akademin var för sig, det är i mellanrummen som de goda idéerna skapas och får vingar. Vi har många vassa aktörer på en liten yta, det skapar unika förutsättningar just här.

– De flesta aktörer kan vi nå inom bara några minuter på cykel, fyller Peter Kirsch i.

Future By Lund är en av sex innovationsplattformar i Sverige, och stöds av Vinnovas satsning ”Innovationsplattformar för Smarta Hållbara Städer”. Just i Lund korsbefruktas nytänkande kreativitet med erfarenheter och kunskap från olika fokusområden.

– Det bygger en stabil grund för framtidens  smarta innovationer. Genom att delta i utvecklingsprojekt får företagen möjlighet att visa upp sina lösningar och pröva dem mot marknaden, säger Peter Kirsch.

En av de stora utmaningarna med projektet Future by Lund är att olika aktörer har olika arbetsmetoder och tidsperspektiv, menar verksamhetsutvecklare Katarina Scott.

– Om man vill få  nytänkande att fungera i praktiken behöver man släppa fram de aktörer som räcker upp handen, de som vill, kan och vågar. Då fungerar det inte att ha för många markeringar av roller och positioner. För att bra innovationsarbete ska kunna äga rum krävs en stor skopa tillit, i Future by Lund skapar vi tillit genom kunskap, kommunikation, relationer och respekt.

– Vi testar, provar och ifrågasätter steg för steg. För att lyckas krävs tid, och vi måste vara pragmatiska för att komma framåt. Genom att hela tiden jobba i små steg och se de små leveranserna skapar vi ständigt känslan av att vi är på väg och rör oss framåt. Det handlar inte enbart om att kläcka idéer. Det handlar snarare om att hela tiden jobba med att omsätta till praktiken och verkligheten, säger Katarina.

 Future by Lund bygger på ett samarbete mellan flera olika partners. Tillsammans utforskar de möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller.

Fokus ligger på sex utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer: Energi, Moving things and people, Makers & Sharing, Digitala människan, Future Living & Spaces och Human Centric Light. Flera projekt är redan igång och testkörs för fullt, medan andra rullar ut inom kort. Några partners i samarbetet Future by Lund berättar om spännande och pågående satsningar som bygger framtidens hållbara och smarta städer.

Patrik Rydén, Lunds Universitetet

– Vi har bland annat gjort ett testprojekt kring Human Centric Light, så kallad användaranpassad belysning. Det hela bygger på att skapa ett inomhusljus som påminner om utomhusljus, alltså ljus som varierar i styrka, intensitet och färgnyanser. På Lunds universitet bedrivs forskning, bland annat kring hur människor påverkas av ljus och färg. Vi har utgjort en plattform för att testa ljusinstallationerna i en verklig miljö. Lunds  universitet är även inblandade i elvägsprojektet Elonroad, en satsning för att lösa utmaningen med mobilitet och elektriska fordon. Där har vi varit med och tittat på lösningar så att elbilar kan ladda batteriet medan bilen kör på vägen, med hjälp av en elslinga i vägen, som kopplar upp automatiskt när bilen kör på slingan. Med denna typ av lösningar skulle också tunga fordon, såsom bussar och lastbilar, kunna bli än mer intressant att elektrifiera.

Ulrika Bergström, Kraftringen

– För vår del har Future by Lund skapat möjlighet att testa nya typer av samarbeten. Vi har bland annat jobbat för att skapa Science Village Scandinavia, den del av Brunnshögsområdet i Lund som ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Visionen är en grön, urban stadsdel med tydligt fokus på forskningsverksamhet, förnybar energi och hållbara transporter. Vi vill minimera elanvändningen, öka kretsloppstänkandet och jobba med lokala förutsättningar för både uppvärmning och nerkylning.

Cecilia Hertx, Umbilical Design

– De flesta kanske inte kopplar ihop hållbar utveckling med rymdteknik. Men faktum är att koncept för boende i rymden är ett av de mest slutna system du kan tänka dig. Allt måste återanvändas och återvinnas. Umbilical Design har ett uppdrag från europeiska rymdorganisa tionen ESA som handlar om att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Det vi gör genom Future by Lund är att överföra rymdforskningen till en urban miljö där den skapar nytta. I samarbete med ESA har vi ett projekt i pipeline som vi kommer att aktivera inom kort, på temat hållbarhet i Lund.


Om Future By Lund

Future by Lund är en av sex innovationsplattformar inom Vinnovas satsning ”Innovationsplattformar för Smarta Hållbara Städer”. Här samarbetar nya och etablerade aktörer inom kommun, näringsliv och akademi sida vid sida för att lösa globala utmaningar och skapa framtidens städer. Inom våra fokusområden skapar vi testmiljöer för att utforska möjligheter, identifierar behov, utveckla, inspirera och leda nya innovationer och affärsmodeller som främjar ”Smart cities & Smart citizens”. Plattformen leds av Lunds kommun.

Här kan du läsa mer om Future By Lund

Related Posts

Swedish Driverless Truck – New Hope for a Sustainable Future
Så drillas Viaplays anställda i kreativitet
Fintech-startups går i bräschen för nya betalningssätt