Forskning och innovation för vår digitala framtid

Text: Joakim Johansson   Foto: Anders Andersson

Högskolan i Halmstad ligger i framkant när det gäller utveckling av smart teknologi. En av förklaringarna är närheten till industrin. Nu ska utbildningarna dessutom lyftas ytterligare när Sveriges första common core-system implementeras.

Högskolan i Halmstads forskning och undervisning inriktar sig på dagens samhälls utmaningar, som till exempel hälsa, hållbart samhällsbygge och digitalisering.

Strategin för att ta sig an dessa utmaningar är ett nära samarbete med både industrin och den offentliga sektorn. Högskolan fokuserar på värdeskapande och innovation, därför byggs verksamheten på en förståelse för hur produkter och tjänster används.

– Det är både glädjande och kännetecknade för våra utbildningar att studenterna tänker på relevansen i sina frågeställningar. Det kan exempelvis handla om att få en bild av vad som är värdeskapande med tekniken de arbetar med, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och professor i datavetenskap, inriktning maskinlärande.

Akademin för informationsteknologi är en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på smart teknologi och dess applikationer. Här arbetar studenter och forskare
med allt från självkörande fordon till social robotik med samverkan mellan människa och robot. Samarbetet med industrin ger forskare och studenter möjligheten att testa produkter och tjänster i stor skala på företagen.

– Vårt nära samarbete med externa parter är något som både vi och våra partner vinner på. Vi är ofta med i hela utvecklingskedjan, från möjliggörande tekniker till olika typer av förädlingsgrader med produkter eller tjänster som är anpassade efter kunden, säger akademichef Magnus Clarin.

Människor, maskiner och tjänster
Högskolan har definierat ”smarta städer” och ”hälso-innovation” som profilområden. För detta syfte driver Akademin för informationsteknologi två forskningscentrum, CAISR (Centrum för tillämpade intelligenta system) och CERES (Centrum för forskning om inbyggda system). Här möts forskning inom inbyggda system, bildbehandling, maskinlärande och robotik för att driva frågeställningar inom hälsoteknik och autonoma fordon. Akademin arbetar också på att bredda verksamheten till tjänsteutveckling och människa-dator-interaktion. Det handlar om att testa framtidens digitala lösningar och undersöka hur människors tillit till ny teknik kan byggas upp.

– Den mänskliga aspekten är central i tjänsteutveckling. Vi samarbetar därför med Högskolans andra akademier för att beforska dessa utmaningar, säger Antanas Verikas, professor i teknik för visuella media.

En gemensam kärna i utbildningen
Högskolan i Halmstad blir det första lärosätet i Sverige som inför en så kallad common core-satsning. Det innebär att alla utbildningar, oavsett inriktning, har en kärna av gemensamma kurser. Ambitionen är att rusta studenterna med kunskaper och färdigheter som krävs för att möta vår tids stora samhällsutmaningar. Det kräver breda lösningar, innovationer och förståelse för den komplexitet som kännetecknar vår samtid.

– Satsningen handlar om att få in ett bredare perspektiv i utbildningarna. Det är en jätteviktig del att få in mjuka värden inom de tekniska disciplinerna, avslutar Magnus Clarin.


Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Högskolan är känd för utbildningar med stark extern samverkan och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs tvärvetenskapligt. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Akademin för informationsteknologi är en av Högskolans fyra akademier.

Här kan du läsa mer 

Related Posts

Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras
”Det handlar inte om att gå till jobbet och bara avverka en dag”