Flera stora projekt tar Lidköping vid Vänern in i framtiden

Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Mikael Ljungström

Ny stadsdel, nytt reningsverk och unik råvattenbehandling för dricksvatten. Processingenjören Emma Stifors och Måns Werner, förvaltningschef samhällsbyggnad, är involverade i Lidköpings högaktuella projekt.

Lidköpings Kommun blir först i Sverige med att använda Actiflo som råvattenbehandling för dricksvatten. Dessutom planerar kommunen för att bygga ett nytt reningsverk. Emma Stifors, processingenjör inom vatten och avlopp, är involverad i de två stora projekten.

– Reningsverket är det enskilt största projektet och med en investering på strax under 600 miljoner kronor även den största investeringen någonsin i kommunen. Uppdraget är att vi ska bygga ett reningsverk som kan klara av eventuella framtida krav så som läkemedelsrening och fosforåterföring. Vi planerar för 50-70 år framåt, verket ska vara enkelt att bygga ut och tanken är att vi även ska kunna serva våra grannkommuner om behov skulle uppstå.

Lidköping är på väg att bygga en helt ny stadsdel, Hamnstaden, som återskapar kontakten mellan centrum och Vänern. Stadsdelen byggs ut på gammal industrimark, bland annat porslinsfabriken Rörstrands gamla område. Första etappen innefattar bland annat ny hamnplan, strandpromenad, strandpark och 300 nya bostäder vid småbåtshamnen. Att förebygga miljöstörningar, minimera risker och att hushålla med naturresurser är viktiga delar i arbetet menar Måns Werner, förvaltningschef samhällsbyggnad.

– Lidköpings äldsta del ligger på östra sidan om Lidan, vattendraget i stan, och är från 1400-talet. På andra sidan har vi 1600-talsstaden, och nu kommer Hamnstaden som representerar 2000-talet. Vi vill ha en fin miljö. Klimatförändringar har en påverkan på samhället med höga vattennivåer, skyfall och varmare klimat och det ställer krav på oss som kommun, säger Måns och fortsätter:

– Sverige växer och urbaniseras och så även Lidköping som en av Skaraborgs två huvudorter. Kommunen bygger nu ut med många nya bostäder och offentlig service.

Genom Yrkeslivet har Måns upptäckt att det är i den kommunala sektorn du ska arbeta om du vill vara med och skapa framtiden.

– Det kommunala uppdraget har en annan dimension. Arbetet är fyllt med utmaningar och saker att ta sig an och det ger lust att gå till jobbet varje dag. På en kommun i Lidköpings storlek får du göra nya saker som du inte provat på förut och det är otroligt utvecklande. Och att kommunen har en viktig funktion är stimulerande. Ett exempel är att alla medborgare kan lita på att få rent vatten. Politikerna talar om visionen och vad man vill åstadkomma och vi som tjänstemän har i uppdrag att använda vår profession till att förverkliga visionerna.

Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto. Studio 0500 48 44 40, Mobil 0705 48 40 00

Emma menar att Lidköping är en trevlig kommun med god ekonomi vilket gör att det finns möjligheter att utvecklas och göra verklighet av det som många drömmer om.

– Kommunen vill ligga i framkant så man arbetar och satsar mycket inför framtiden, vi strävar alltid efter att bli bättre. Det är ett flexibelt arbete och det händer mycket vilket är kul när man som jag vill vara med och forma framtiden. Lidköpings kommun är en stabil arbetsgivare som satsar på sina anställda och tänker långsiktigt. Tillsammans med min chef och mina kollegor bildar vi ett gott gäng och det sociala på jobbet är viktigt för mig.


Lidköpings Kommun

Lidköpings kommun i Västergötland har drygt 39 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköping har en anrik historia. Redan år 1446 fick Lidköping sina första kända stadsprivilegier, utfärdade av landets dåvarande kung, Kristoffer av Bayern. På 1600-talet kom Magnus Gabriel De la Gardie att bli det direkta upphovet till våra dagars Lidköping.

Här kan du läsa mer om Lidköpings Kommun

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras