PreCuris levererar rätt kunskap på rätt plats

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Kristofer Hedlund

Sjukhusnära konsultation inom medicinskteknisk utrustning. Det som skiljer PreCuris från andra konsultföretag är erfarenheten från platsnära verksamheter på stora sjukhus i Norden.

PreCuris levererar service, försäljningssupport och konsultation inom hälso- och sjukvård med inriktning mot medicinteknisk utrustning. Efter bara nio månader har PreCuris fått kunder som Skanska, Philips Healthcare och Stockholms läns landsting där PreCuris har en roll som konsulterande projektledare och projektledarstöd. Ingenjören och grundaren från Bergen i Norge, Preben Andreassen har ett starkt intresse för, och en gedigen erfarenhet av, teknik i vården. Han har jobbat som serviceingenjör för flera tunga aktörer inom Healthcare som Elekta, Philips och GE och har jobbat på de största sjukhusen i Norden.

– Utan mitt nätverk hade jag inte varit där vi är i dag. Att vi på PreCuris har en bakgrund från golvet gör att vi sticker ut jämfört med flotta konsultföretag som saknar den praktiska förankringen.

Företaget har aktuella upp drag på byggnationer i Stockholm som Nya Karolinska Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Nyligen inleddes ett sam ar bete med Skanska där PreCuris agerar Senior Advisor på Huddinge sjukhus.

– Det är kul att sam arbeta med Skanska som är experter på att bygga stora projekt. Där kan jag bidra med min kunskap och erfarenhet inom den medicintekniska utrustningen, säger Preben.

PreCuris ser exempelvis till att allt som behövs finns på sjukhusrummen; som el, avlopp, vatten och medicinska gaser. Att på bästa sätt  placera utrustning i för hållande till användaren och att personalen ska ha ett riktigt bra jobbflöde är viktigt.

– Själva principen är lika för alla sjukhus, de behöver ungefär samma utrustning och den kunskapen hjälper jag till med. Men det är lätt att glömma  användaren. Jag har under många år varit ute på sjukhus och hört den frustration som personalen känner. Det har jag tagit lärdom av och kan använda i min roll som konsult.

Konsulterande projektledare/projektledarstöd i den offentliga sektorn, hjälpa småföretag med startups samt bidra med projektering inom Prototyping innovation. Det är de tre enheterna som Preben Andreassen vill att PreCuris ska växa med.

– Just nu driver jag ett projekt med en norsk  läkare som har en idé om en medicinteknisk produkt. Två studenter från KTH jobbar nu med att  lägga fram en rapport och marknadsanalys kring produkten. Jag tycker det är väldigt spännande att ha ett tätt samarbete med KTH. Det kommer fram otroligt mycket bra idéer som behöver nå ut och jag med mitt nätverk kan hjälpa till med hela processen kring det.


Om PreCuris

PreCuris levererar service, försäljningssupport och konsultation inom hälso- och sjukvården. Företaget grundades i februari 2016 av ingenjören Preben Andreasson som flyttat från hemlandet  Norge till Sverige. Han har en mångårig erfarenhet som  servicetekniker inom hälso- och sjukvården. Han har tidigare jobbat för Philips, Ge och Elekta på sjukhusen i Norden. PreCuris består i dag av totalt en ägare och två Senior Advisors.

Här kan du läsa mer om PreCuris

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras