Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

I januari 2016 startade Högskolan i Skövde, med stöd av EU:s strukturfonder, Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020), tre demonstratormiljöer inom området Hälsa och IT (Virtual Health)

SIM2020 och de demonstra- tormiljöer som nu byggs upp inom Virtual Health kommer att minska gapet mellan utbildning, forskning och innovation. SIM 2020 kommer att bli den brygga som överför kunskap från den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde till näringsliv och offentlig sektor.

– Högskolan i Skövde kommer, i samverkan med partners inom industri och offentlig sektor, att forma och driva demonstratormiljöerna. En demonstrator är en fysisk eller digital miljö där vi ska forska och utveckla kunskap inom olika områden som digitala modeller och beslutsstöd, visualiseringar, databehandlingar och simulering inom bland annat områden som ambulanssjukvård, äldre och biomarkörer, säger Maria Brovall, tematisk ledare för demonstratormiljön Virtual Health.

SIM2020 kommer att öka möjligheterna för små och medelstora företag att i samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor delta i forsknings- och innovationsprojekt.

Den forskning och det utvecklingsarbete som genomförs i demonstratorerna kommer att bidra till att nya konkurrenskraftiga produkter och innovativa lösningar kan nå samhället och marknaden. Demonstratormiljöerna kommer också kunna användas som träningsmiljö i exempelvis sjuksköterskeutbildningen.

”Högskolan i Skövde kommer, i samverkan med partners inom industri och offentlig sektor, att forma och driva demonstratormiljöerna.”

Ett exempel är äldredemonstratorn som syftar till att simulera IT-baserade lösningar för att arbeta med åldersrelaterade hälsoproblem. Man vill här i gränsområdet mellan teknik och äldreomsorg skapa både en fysisk och virtuell forskningsmiljö där man kan analysera hur tekniken kan möta den äldre personens behov.

– Med digitala modeller och simuleringar kan vi testa och demonstrera potentiella långtidseffekter av nya innovationer för de äldre inom befintliga verksamheter på ett effektivt sätt, säger Jonas Mellin, lektor i datavetenskap.


www.his.se

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras