Ju svårare projekt desto bättre för Värmex

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Kristofer Hedlund

De tar sig främst an kluriga projekt i befintliga byggnader som kräver speciallösningar. Värmex, som har en stark jämställdhetsprofil, växer så det knakar. Och framtiden fortsätter att se ljus ut.

Värmex konsult siktar på att vara i framkant när det gäller nyttjande av ny teknik och energieffektivisering i byggnader. Företaget projekterar sällan större nyproduktioner utan fokuserar istället på specialiserade insatser i befintlig bebyggelse. Med hjälp av simuleringar bygger företaget upp modeller av hela eller delar av system för att kunna verifiera och optimera lösningar redan i projekteringsstadiet.

– Vår spets ligger i projekt som ligger lite utanför det vanliga och som kräver speciallösningar. Det händer många gånger att vi får ta över pågående projekt för att lösa kluriga problem. Vi driver även entreprenader, ofta gör vi en utredning som resulterar i åtgärdsförslag med möjlighet att genomföra och följa upp för­slaget, berättar Emma Myrén, vd på Värmex Konsult.

Ett exempel är när företaget tog ett helhetsgrepp som resul­terade i byte av energisystem för en bostadsrättsförening. Tidigare hade man värmt upp byggnaden med en oljepanna. Resultatet blev en ny bergvärmeanläggning kombinerad med frånluftsåtervinning för återladdning av borrhål. Dessutom bytte man radiatorventiler och injusterade värmesystemet för att passa den nya värmekällan.

Ett annat exempel är en biogasanläggning som Värmex projekterat.

– Projekteringen omfattade utöver VVS även processrör för avloppsslam, gassystem och varmhållning av rötprocessen. Framställning av biogas är en komplex process och upp draget krävde att vi inhämtade mycket ny kunskap, säger Emma.

Företagets konsulter jobbar tätt ihop med Värmex Teknik som är specialister på injustering av rör­ och ventila­tionssystem. Koncernens samt­liga 32 anställda sitter i samma lokaler, något som gör att varje medarbetare har en tydlig verklighetskoppling och stor förståelse för komplexiteten i en byggnads energisystem.

– Våra ingenjörer får en väldigt nära koppling till verkligheten vilket gör att vi sticker ut på marknaden. Vi beaktar alla risker från början och vi går alltid i mål. Vi vet vad vi gör och att det vi levererar fungerar rätt. Med oss får våra kunder en driftsäker anläggning och vi är med hela vägen tills lösningen fungerar som det är tänkt, berättar Emma.

Värmex är ett konsult­företag med en stark jämställd­ hetsprofil. På konsultsidan är 50 procent kvinnor vilket inte är så vanligt i ingenjörsföretag.

– Det ger en annan dyna­mik och en bra stämning på företaget. Gemenskapen är fantastisk och det är inte bara ledningen som driver utveck­lingen, det gör vi tillsammans, avslutar Emma.


Om Värmex
Stockholmsbaserade Värmex är en koncern med tekniska specialister inom VVS och energieffektivisering. Företaget, som grundades för drygt 30 år sedan, är uppdelat i tre dotterbolag som sitter i samma byggnad; Värmex Konsult AB, Värmex Teknik AB och Värmex Entreprenad AB. Värmex jobbar  ständigt med så gott miljötänkande som möjligt. Koncernen som har 32 anställda fortsätter att växa och har ett stort rekry­teringsbehov.

Läs mer på varmex.se

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras
”Det handlar inte om att gå till jobbet och bara avverka en dag”