Trafikverket vågar tänka nytt

Text: Sara Schedin    Foto: Patrik Lindström, Trafikverket 

En samhällsutvecklande myndighet som väljer att ligga i framkant. På Trafikverket får Magnus Dalersand utlopp för sitt intresse för teknik samtidigt som han är med och bidrar till ett hållbart transportsystem.

Magnus Dalersand började arbeta på Banverket 2006 innan Trafikverket bildades 2010. Hans första roll var som chef för ett projektkontor och han har sedan dess haft olika chefsroller inom IT, med en liten avstickare som chef för signalteknik. I dag arbetar han som utvecklingschef på Trafikverket IT.

– Min enhet jobbar med att utveckla och förvalta myndighetens IT­system över tid. Trafikverket är till stora delar en teknisk myndighet som har ett antal stora och små IT­system som vi tar hand om på uppdrag av verksamheten, förklarar han.

Magnus Beskriver Trafikverket som en modern arbetsgivare med en stor forsknings­ och  innovationsportfölj.

– Det finns en stor plattform för oss som medarbetare när det kommer till innovation. Bland annat har vi ett antal olika verksamhetsförvaltningar med stort IT­innehåll som det kommer mycket gott ur. Där hanterar vi de små förbättringarna och sedan, när vi ser att de börjar växa och bli lite större, sätter vi upp olika verksamhets projekt för vidareutveckling. Ett exempel på en innovation som blev ett projekt är Nationellt Tågledningssystem (NTL) som gör att vi, om vi skulle vilja, kan styra tåg över hela Sverige från en plats, förklarar han och fortsätter:

– Vi hade också ett långt samarbete med Uppsala universitet där vi tog fram ett grafiskt användarsnitt STEG, som en av många input till NTL, för de som leder tåg från trafik centralerna. Istället för att sitta med papper och penna så har vi tagit fram en  elektronisk graf.

Ett annat stort verksamhetsutvecklingsprojekt som har kommit ur den forskning som Trafikverket bedriver är ett nytt sätt att planera tåg som möjliggör ett effektivare kapacitetsutnyttjande av landets järnvägar.

– Det handlar om att tänka nytt och använda nya IT­system för att få in fler tåg på våra järnvägar. För att ytterligare driva de här förändringarna på bästa sätt och även effektivisera verksamheten tittar vi nu inom IT på ett nytt arbetssätt som heter DevOps som innebär att utvecklingen och driften kommer mycket närmare varandra. Det är något vi kommer att jobba oerhört mycket med de kommande åren, säger Magnus och tillägger:

– Vi ser en kulturförändring på Trafikverket just nu. Vår nya generaldirektör, som började förra året, har tagit fram nya värderingar som handlar om att vara pålitliga, engagerade och modiga. Speciellt ordet modiga inbegriper att vi ska våga tänka, och göra, nytt.

Magnus berättar att det finns alla möjligheter till utveckling på Trafikverket, både i form av olika karriärvägar och att fördjupa sig inom sitt område.

– Du kan till exempel gå från systemutvecklare till senior systemutvecklare och vill du ta ytterligare steg kan du bli lösningsarkitekt och sedan koncernarkitekt. För några år sedan innebar att göra karriär att du blev chef, men nu har vi valt att göra så att du som ett alternativ till det kan bli specialist. Sedan finns det alla möjligheter till intern rörlighet och du kan jobba inom olika verksamhets områden för att skaffa dig en stor erfarenhetsbas och vidga ditt nätverk, säger Magnus.


Om Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägs trafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Här kan du läsa mer om Trafikverket

Related Posts

Swedish Driverless Truck – New Hope for a Sustainable Future
Så drillas Viaplays anställda i kreativitet
Fintech-startups går i bräschen för nya betalningssätt