Systemet som revolutionerar fastighetsautomationen

Text: Josefin Svenberg    Foto: Julia Sjöberg

Raybased har utvecklat en unik, trådlös plattform för styrning och optimering av alla elektriska funktioner i en fastighet. För fastighetsägaren innebär det en besparing av såväl pengar som energi.

Idén att bygga ett system för avancerad fastighetsautomation fick Jan Ryderstam – en av Skandinaviens skickligaste systemutvecklare, tillika CTO på Raybased – för att han själv ville kunna styra och optimera de elektriska funktionerna i sitt hus på ett smidigt sätt. Sex år senare är Raybaseds system på väg ut på marknaden.

– Vår första pilotinstallation utfördes under våren 2016, vilken även har besiktigats och godkänts av oberoende part. Därefter har ett antal installationer genomförts i olika typer av fastigheter. Ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt arbete är det ekonomiska stöd som vi har fått av Energimyndigheten samt de samarbetsavtal vi har tecknat med Bravida och Ericsson, säger vd Lars Granbom. Med Raybaseds system kan energianvändningen i en fastighet minskas med ungefär 30 procent. Om den här typen av system installerades i hälften av landets fastigheter skulle hela sex terawattimmar sparas varje år, enligt Energimyndighetens beräkningar.

– Med vårt system kan fastighetsägare både spara pengar och göra ett stort bidrag för miljön – samtidigt som den upplevda miljön i fastigheten förbättras.

Raybaseds system består av små, trådlösa mätare och sensorer som enkelt installeras i fastigheten. De kommunicerar med varandra och kopplas upp mot internet för att fastighetsägaren ska kunna övervaka, styra och optimera de elektriska funktionerna via en app.

– De traditionella tryckknapparna på väggarna behålls och appen är mer av ett verktyg för extra funktioner. Eftersom systemets sensorer läser av energiförbrukning, temperatur, luftfuktighet, rörelse, ljusstyrka och ljusfärg finns stora möjligheter att exempelvis förbättra arbetsmiljön i kontorsfastigheter. Du kan anpassa belysningen efter hur mycket solljus som kommer in, släcka belysningen när ett rum inte används och anpassa ventilationen för en jämn temperatur i fastigheten, berättar Lars, och tillägger:

– Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter. Det är dessutom utbyggbart genom möjligheten att ladda ner nya funktioner och applikationer, vilket skapar oändliga möjligheter.

Just nu planeras för installationer av systemet i flera byggnader, samtidigt som diskussioner förs med ett antal ägare av kommersiella fastigheter runt om i landet och i Europa. På sikt finns även planer på expansion i övriga världsdelar.

– Det finns flera konkurrerande system på marknaden, men inget som är så pass robust och klarar sammankopplingen av befintliga och nya gränssnitt på samma sätt. Dessutom är vissa konkurrerande system mycket kostsamma och passar endast väldigt stora fastigheter, medan de enklare systemen inte är tillräckligt pålitliga. Vi har hittat en nisch där emellan, konstaterar Lars.


 Företagsfakta

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla de standarder och protokoll som finns i dag.

Här kan du läsa mer om Raybased

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras