Siemens blir en helhetspartner genom digitaliseringen

Text: Erik Backlund    Foto: Patrik Lundin

På en förändrad marknad ställs nya krav på industrierna. För att lyckas med den digitala transformationen krävs ett helhetstänk och krafttag – ända från ledningen till produktionslinjen, menar Göran Persson på Siemens.

Industrin står med den ena foten i den fjärde industriella revolutionen och den andra i traditioner och skepsis. Samtidigt breder digitaliseringen ut sig över samhället – bransch för bransch – och de som inte hoppar på tåget riskerar att snabbt se sig passerade av konkurrenterna. Med en gedigen  erfarenhet, kunnig vägledning och en bred mjukvaruportfölj vill Siemens nu hjälpa företag och organisationer att få de bästa förutsättningarna att omvandla sina nuvarande digitala verktyg och visa på de fantastiska möjligheter som digitaliseringen bär med sig.

– Svenska företag är och har generellt sett varit väldigt duktiga på automation, men nu krävs det kraft och mod för att ta nästa steg, in i och genom digitaliseringen, säger Göran Persson, divisionschef för Process Industries and Drives på Siemens.

– Där har vi inte etablerat oss i toppen på samma sätt, trots att vi är ett starkt IT-land där förutsättningarna för det definitivt finns. Nu gäller det att ta vara på dem på bästa sätt för att kunna utnyttja alla de möjligheter som kommer med den digitala fabriken.

Men digitaliseringen kommer också att innebära utmaningar. En ökad flexibilitet, produktivitet och kvalitet, samt en kortare tid från ritbord till marknad är några av de vinster man brukar framhärda. För att de ska bli verklighet krävs inte bara ett skifte i själva industrin, utan i hela organisationen.

– För att klara förändringen måste man se till hela processen i en produktion, och då måste ledningen involveras. Produktion är inte längre en isolerad företeelse inom industrin. I dag krävs ett helhetsperspektiv där allt från affärssystem och design av produkten till produktions och underhållssystem hänger ihop och kommunicerar.

Dagens marknad och hur slutkunderna konsumerar har förändrats. Tidigare var trenden inom tillverkning produktionslinjer med samma produkt som matades ut konstant, i dag ligger makten snarare hos kunden, och industrin får anpassa sig därefter. Kraven på flexibilitet och en högre produktivitet har blivit tydliga, och utöver det är kvalitet, säkerhet och underhåll viktiga aspekter som alltid måste beaktas.

– Oavsett om du köper en bil eller ett paket müsli kan du i dag konfigurera produkten eller innehållet exakt enligt dina önskemål, sedan är det upp till fabriken att ställa om och anpassa sin produktion efter din vilja.

Siemens lösning på den ökade kravbilden ryms inom den omfattande portföljen The Digital Enterprise Suite, med vilken man syftar till att bli en helthetspartner inom digitaliseringen. I portföljen ryms en mängd verktyg för alla aspekter av en digital fabrik. Ett exempel är den industriella molnplattformen MindSphere som samlar och analyserar kundens process- och produktionsdata. MindSphere, med enkel och säker uppkoppling, hjälper kunden att gå från big data till smart data. Dessutom erbjuder Siemens omfattande analys och rådgivning inom industriell IT-säkerhet, som med uppkopplade fabriker blir en allt viktigare fråga och en förutsättning för digitalisering.

– Vi erbjuder våra kunder helhets-lösningar. Vi har alltid levererat system och produkter, men nu utökar vi det till att också inkludera mjukvara och designverktyg för en produkt eller anläggnings hela livscykel, avslutar Göran.

 


Företagsfakta

Siemens är en pionjär inom utveckling av industriell hårdvara, mjukvara, och automationsteknik – och är nu en partner för sina kunder i den digitala transformationen. Siemens digitala erbjudande till industrin finns samlat i en omfattande portfölj som kallas Digital Enterprise Software Suite. Produktnamn som Teamcenter, COMOS och MindSphere är exempel på mjukvarulösningar som ingår i The Digital Enterprise Software Suite och det är mjukvaruplattformar för Product Lifecycle Management och Plant Lifecycle Management.

Här kan du läsa mer om Siemens

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras