Satsningar på design och användbarhet tar Atlas Copco in i framtiden

Text: Sofie Lundmark    Foto: Kristofer Hedlund

Nu tar Atlas Copco nästa steg mot ökad användbarhet med hjälp av en omfattande satsning på User Experience Design (UX). Allt för att kunderna ska kunna ägna sig åt det de gör bäst, utan att fastna i tekniska problem.

Den industriella trenden går mot att allt fler monteringsverktyg och maskiner kopplas upp mot nätverk, så att fler roller kan samverka för en effektivare tillverkningsprocess. Det ställer stora krav på att mjukvaran fungerar väl för alla användare. Så även för Atlas Copco Industrial Technique – även om många inte vet att design och UX är en stor del av företagets verksamhet. För att nå hela vägen fram arbetar de för att lära känna sin målgrupp från grunden, ständigt med visionen att göra det komplicerade mindre krångligt.

– All vår mjukvara har tagits fram i samarbete med våra kunder som är en viktig och drivande byggsten i vår utveckling. Utgångspunkten i vår satsning på UX-design är att vi ska kunna utveckla produkter som förbättrar och effektiviserar våra kunders arbetsflöde, berättar Anastasia Szmulik.

Som User Experience Lead har Anastasia ett övergripande ansvar för UX-strategier inom företaget och tillhörande dotterbolag.

– I praktiken innebär det att jag koordinerar projekt där det finns mjukvara, och ser till så att vi håller ihop projekten på en strategisk nivå när det gäller User Experience. Vi utgår alltid ifrån vad vi vill förmedla med mjukvara och vad som är viktigt för våra användare.

Även om den industriella trenden går mer och mer mot uppkopplade produkter är Atlas Copcos största fokus något helt annat.

– Det viktigaste för oss är att öka säkerheten och produktiviteten hos våra kunder. Kan vi lösa det med hjälp av uppkoppling och datainsamling så gör vi det, men det är kundnyttan som kommer i främsta rummet.

För att ta reda på hur Atlas Copcos produkter bäst ska utvecklas görs flertalet fältstudier.

– Till skillnad från flera andra branscher kan vi inte gå ut på stan och fråga vad de tycker om våra produkter. Våra maskiner och verktyg används i komplexa industrier, vilket kräver att vi behöver åka ut till arbetsplatserna och observera och förstå våra kunders vardag. Hur använder de våra produkter, var finns dagliga utmaningar, vad kan vi göra för att effektivisera deras interaktion med våra produkter? De bästa lösningarna kommer vi fram till när vi kan kombinera innovation och kundbehov, säger Anastasia.

Att Atlas Copco är världsledande är inget påstående taget ur luften. Faktum är att var tredje bil som tillverkas är monterad med hjälp av en Atlas Copco-produkt. Det berättar Ola Stray, Design Manager, som ytterst har det globala ansvaret för alla bitar som rör interaktionsdesign, ergonomi och industridesign.

– Både vad gäller monteringsmetoder och teknologier har vi ett ansvar för att leda kunden in i framtiden. Vi breddar ständigt vår produktportfölj genom att koppla ihop kundbehov med innovation och genom att i ett tidigt stadie designa för framtidens lösningar i våra fysiska produkter och mjukvara. Just nu är det en industriell trend, men för oss är det ett tidlöst sätt att jobba. Gillar man att arbeta i en global kontext med att analysera trender och produktifiera dem finns ingen bättre arbetsplats än Atlas Copco. Det positiva är att vi växer och behöver rekrytera fler som Anastasia. Är du interaktionsdesigner eller -UX-specialist är det dig vi söker, avslutar Ola.

ola-4

Företagsfakta

Atlas Copco kännetecknas av ett starkt kundfokus och en global närvaro. Vi strävar alltid efter hållbar produktivitet. Det innebär att vi gör allt vi kan för att producera långsiktiga resultat med ett ansvarsfullt utnyttjande av resurser – både mänskliga, naturliga och ekonomiska. Just nu söker vi bland annat interaktionsdesigners och UX-specialister.

Här kan du läsa mer om Atlas Copco

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras