Nu ska Kronofogden IT-moderniseras

Text: Joakim Johansson    Foto: Adrian Beck

Kronofogdens arbete har förändrats mycket under de senaste 20 åren. Nu ska IT-systemen följa efter in i en ny era när myndigheten storsatsar på sin IT-avdelning.

Kronofogden är mitt uppe i ett förändringsarbete. Även om myndighetens namn fortfarande ibland associeras med hembesök för att hämta utmätta tillgångar är det i dag långt ifrån hur arbetet ser ut. Istället arbetar Kronofogden mer proaktivt och som en stöttepelare i viktiga samhällsfrågor, exempelvis att ta ställning mot olika sorters lånefällor. Nya tider har också ställt krav på en helt ny IT-miljö.

Walter Socco är en av profilerna bakom detta arbete, som han beskriver som både spännande och utmanande. Han arbetar som huvudarkitekt för Applikations- och Teknikskiktet. Till sin hjälp har han en modern IT-avdelning – och fler ska de bli. Innan året är slut ska ett trettiotal nya medarbetare lyftas in, främst utvecklare och arkitekter. Och resurserna behövs när det rustas för framtiden:

– Det är mycket som har förändrats sedan 90-talet när jag kom in i bilden. Då byggdes allting runt en stordator. Det gick fort att utveckla saker och integrationerna var få. Det som utvecklades var i princip för det egna nätverket. Idag drivs utvecklingen istället av internet, dess tekniker och många integrationer.

Ny tid – nya utmaningar

Walter Scocco berättar att myndigheten gått över till att arbeta med Open Source och att det finns en uppsjö av möjligheter och lager att arbete inom – där allting smidigt ska samspela. Störst fokus har avvecklingen av stordatorn som innehåller både Rex och Supro, vilka är IT-stödet för de två stora verksamheterna ”Verkställighet” och ”Summarisk Process”. Dessutom arbetar Kronofogden med att utveckla moderna e-tjänster.

Tidigare har informationen som myndigheten använder sig av varit duplicerad och funnits på flera ställen. Nu pågår ett arbete med att effektivisera databaserna och lägga informationen på en plats. Walter Scocco kallar det för en ”Kronofogdsmodell”, som bygger på en händelsebaserad arkitektur och ett informationscentriskt tänk, med masterdata för myndigheten i centrum. Med hjälp av modellen ska det bli både billigare och enklare att utveckla de applikationer som framtiden kräver.

– Givetvis har vi utmaningar framför oss men hittills har vi löst allting på ett väldigt smidigt sätt. Vi har lyckats förflytta oss väldigt snabbt.

Förklaringarna till detta är många. Walter Scocco lyfter organisationens styrkor som en förklaring, där Kronofogden kunnat arbeta långsiktigt med personalen:

– Organisationen har en lagom storlek. Vi är inte så pass små att det saknas pengar men inte heller så stora att det blir trögrörligt. Dessutom har vi en platt organisation där alla får ett stort ansvar och får komma till tals.


OM KRONOFOGDEN

Vi är cirka 2 400 medarbetare på Kronofogden. Två tredjedelar av oss är kvinnor. Vi finns på 36 kontor över hela landet. Huvudkontoret och IT-avdelningen finns i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. Medelåldern är 44 år. 56 procent av våra chefer är kvinnor. I dag är vi över 200 medarbetare på IT-avdelningen och  vi rekryterar kontinuerligt. På IT-avdelningen tar vi även emot praktikanter och studenter för examensarbeten.

Här kan du läsa mer om oss och våra lediga befattningar

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
”Det handlar inte om att gå till jobbet och bara avverka en dag”