Moderna IT-lösningar förenklar för kunderna

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Försäkringskassan

Försäkringskassans IT-tjänster ska fungera dygnet runt och deras datacenter är ett av Europas modernaste. För att möta framtidens behov och utmaningar utökar nu myndigheten antalet traineeplatser.

Försäkringskassan är en icke vinstdrivande myndighet som ligger i teknikens framkant och behovet av självbetjäning är stort bland kunderna.

– De flesta vill kunna göra saker online när som helst under dygnet. Vi jobbar ständigt för att tänka smartare och göra det enklare för våra kunder, säger enhetschef Maria Allström.

15 nyutexaminerade -studenter tas nu emot både vår och höst till IT-traineeprogrammet och kontoren i Luleå, Kalix, Sundsvall, och Karlskrona. Varje traineeperiod är sex månader lång med start i Sundsvall där IT-avdelningen är som störst.

– Vi tar emot studenter två gånger per år eftersom vi har ett stort behov av att få in kompetensen som de nya IT-stjärnorna har. Människor med kunskaper inom ny teknik, som kan det senaste från universitet och högskola och som har mod att ifrågasätta gamla vanor och förmågan att tänka nytt, säger Maria.

Försäkringskassan hanterar enorma mängder data och data-centret tillhör ett av Europas främsta. Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Myndigheten levererar stora mängder statistik, prognos och underlag som används av beslutsfattare inom exempelvis kommuner, riksdagen och regering i syfte att följa samhällsutvecklingen. Business Intelligence-området inom myndigheten växer.

– Våra system är omfattande och komplexa. Alla olika tekniska plattformar och programmeringsspråk samverkar, med allt från robusta system från 1970-talet till dagens appar. Vad du än är intresserad av inom IT och datateknik så finns det här. Du kan byta jobb på jobbet hela livet och ständigt fortsätta att utvecklas. Nu har vi precis börjat jobba med Virtual Reality för att tydligare visa våra system för att kunna arbeta effektivare, säger Maria.

Försäkringskassan bidrar till att skapa trygghet i människors vardag.

– Den fina socialförsäkring vi har i Sverige ska vårdas och hanteras så bra som möjligt. Människor är beroende av utbetalningar från våra system. Om vi får fel någonstans i våra IT-tjänster måste vi därför lösa det snabbt. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och vi behöver ha IT-system som fungerar, det blir en härlig nerv i det, säger Maria och fortsätter:

– Vi ligger långt framme i tekniken och samtidigt tycker jag det är fantastiskt att vi har en IT-avdelning där de mjuka värdena lyfts. Vi jobbar mycket med och utbildar i samarbetsfrågor och förhållningssätt i våra team. Att människor fungerar i grupp och mår bra spelar roll, då blir det roligare och vi presterar bättre.

 


Företagsfakta

Försäkringskassans IT-avdelning är en av de största i Sverige med ett av Europas mest moderna datacenter. Närmare 1 000 personer är anställda på IT-avdelningen. Kontoren finns i Luleå, Kalix, Sundsvall, Söderhamn, Karlskrona, Stockholm och Göteborg. Försäkringskassans IT-avdelning jobbar med utveckling och drift av avancerade IT-tjänster för att administrera Sveriges sociala trygghetssystem. Försäkringskassan samverkar med ett flertal partners varav Pensionsmyndigheten är den största.

Här kan du läsa mer om Försäkringskassan

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras