“Jag känner att jag gör något som är bra för oss alla”

Text: Sara Schedin    Foto: Sigrid Malmgren

Det händer en hel del på Kronofogdens it-organisation nu.  Mycket nyutveckling görs för att ersätta stordatorsystemen. Mikael Skogström och Elin Öfors beskriver det som en spännande process mot en mer modern myndighet.

Kronofogden har sedan tre år tillbaka en egen it-organisation. Där är mycket på gång och it-handläggaren Elin Öfors och systemanalytikern Mikael Skogström arbetar i projekt som ska ersätta stordatorn. Det innebär mycket nyutveckling och en teknisk bredd på arbetsuppgifterna.

– De två system som ligger på stordatorn är hjärnan i verksamheten. Vi arbetar agilt och väldigt nära verksamheten för att plocka ut de delar som ska behållas och göra det hela så smidigt och smärtfritt som möjligt, förklarar Mikael, som började på Kronofogden i samma veva som it-organisationen startade.

Elin har arbetat på myndigheten i 14 år varav ett halvår som it-handläggare. Tidigare var hon kronoinspektör och arbetade
operativt med bland annat utmätningar och avhysningar.

– Att jag från början är en av användarna av systemet har hjälpt mig väldigt mycket i jobbet som införandeansvarig i ett av de stora it-projekten. Det gör också att jag verkligen kan se till att fokus ligger på användaren. Det är roligt att ha jobbat med ett system och nu få vara med och ersätta det.

Elin beskriver Kronofogden som en arbetsplats med bra sammanhållning och att man framför allt har kul tillsammans. Hon får medhåll från Mikael som tycker att den trygghet som finns i gruppen också bidrar till att de vågar ta de steg som krävs för att göra ett bra jobb.

– Sen gillar jag också att det finns en uttalad ambition att göra saker ordentligt här och att det finns en stolthet i att göra saker rätt och korrekt. Du måste kunna lagar och regelverk och veta vilken information som får spridas vidare. För mig finns det också en personlig tillfredsställelse i att jobba för det allmänna. Jag känner att jag gör något som är bra för oss alla, säger Mikael och tillägger:

– Man kanske kan uppfatta det som något negativt att vi gör utmätningar mot privatpersoner och företag. Men i andra änden finns någon som har levererat saker som de inte får betalt för. Vårt uppdrag är att vara opartiska och balansera båda sidorna.

– För oss handlar det om att verkställa beslut och att lotsa så att alla inblandade förstår hur processen går till. Vi är fullt medvetna om att vem som helst kan hamna i ekonomiska svårigheter och jobbar aktivt med att hjälpa de människorna till ett liv utan skulder, säger Elin.

 


Företagsfatka

Vi är cirka 2 800 medarbetare på Kronofogden. Två tredjedelar av oss är kvinnor. Vi finns på 36 kontor över hela landet. Huvudkontoret och it-organisationen finns i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. Medelåldern är 44 år. 56 procent av våra chefer är kvinnor. I dag är vi över 200 medarbetare på it-organisationen och rekryterar kontinuerligt. På it-organisationen tar vi även emot studenter för examensarbeten.

Här kan du läsa mer om Kronofogden

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras