Internet of Things sätter säkerheten på sin spets

Säkerhet har aldrig stått mer i fokus än nu när miljarder saker är på väg att kopplas upp mot internet.

Internet of things är i sin linda och det beskrivs på många olika sätt. Men det som är säkert är att fysiska objekt är på väg att kopplas upp i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Uppgifterna om hur många enheter som kommer att vara uppkopplade varierar. Telekombolaget Huawei exempelvis spår att 100 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade 2020. Andra prognoser pekar på att bland annat 30 miljoner bilar kommer att vara uppkopplade år 2020 och enorma datamängder kommer att flöda i mobilnäten.

Internet of Things kräver säkerhetsprodukter

Hur det än blir kommer IoT att skapa ett behov av högpresterande säkerhetsprodukter och som alltid i början av nya trender är inte säkerhetsfrågorna det första som kommer i fråga.

 

– Viljan att koppla upp enheter mot internet är betydligt större än att säkra dem, men i jämförelse med tidigare tekniksprång tycker jag mig se en större medvetenhet om säkerhetsfrågor den här gången. Det märks genom att många vill föra en dialog med oss, säger John Vestberg, CTO på säkerhetsleverantören Clavister.

Bygg in säkerheten direkt

Företaget är redan nu inne på området genom sina säkerhetsprodukter inriktade på mobilnät och andra trådlösa nät, bland annat genom det stora projektet i Brasilien där staten vill ge medborgarna tillgång till wifi-nät i städerna.

Alternativ scenario till att bygga in säkerhet i de trådlösa näten är att bygga det direkt i de uppkopplade prylarna.

– Det är de två spåren vi ser idag, men hur utvecklingen kommer att se ut är lite för tidigt att säga något bestämt om ännu, säger John Vestberg.

Säkerhetsfrågorna på agendan

Det är osäkert vilka konkreta affärsmöjligheter IoT skapar för Clavister, men det är helt klart att säkerhetsfrågorna redan är uppe på agendan.

– Själva fenomenet Internet of Things skapar en enorm tillväxt i mobilnäten och eftersom vi redan har produkter för mobilnät, ligger utvecklingen i linje med vår inriktning.


 

LÄS MER OM  SÄKERHET OCH IOT HÄR

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras