I digitaliseringens tjänst

Det som tidigare ofta tog år och hela karriärer kan i dag hända över en natt. Etablerade ledande storbolag utmanas att förändra sin organisation, sitt kundbemötande och sin affärslogik. Små startups som revolutionerar våra vardag- liga sysslor, arbeten och hela branscher är en naturlig del av digitaliseringseran vi lever i. Och i Sverige sticker vi ut hakan.

Här finns sju av de 115 globala enhörningarna, det vill säga startups som värderas till minst en miljard dollar. Det är näst mest i Europa, bara i Storbritannien finns er, och samtliga är tech-bolag.

– Även om Sverige är ett litet land ligger vi på absolut högsta kompetensnivå inom tech också
i ett globalt perspektiv, och det är dessutom många som jobbar inom området. Ungefär 18 pro- cent av de anställda i Stockholms- regionen är verksamma inom tech-branschen, säger Andreas Artelius på Capgemini Consulting.

Att Sverige ligger i framkant förklarar han med att vi var tidiga när det gäller tillgång till datorer genom hem-pc, liksom med satsningar på bredband. Även företag som Ericsson har gett upphov till teknikkunskap som vi har nytta av än i dag.

Karl Bjurström är Vice President och Head of Digital Strategy & Customer Experience. Tillsammans med Andreas Artelius och de andra medarbetarna på Capgemini Consulting arbetar han både med digitaliseringens hot och möjligheter, för såväl multinationella storbolag som snabbväxande startups. De tittar bland annat på hur etablerade ledande bolag kan lära sig av startups, men också tvärtom – hur startups kan dra nytta av de större drakarna för att i slutänden skapa ännu er och större svenska bolag som tar täten digitalt.

– Att skapa förutsättningar för digital symbios blir allt viktigare, en miljö där man driver strategi och exekvering tillsammans med ett ekosystem av startups, kunder och andra samarbetspartners. Nu ser vi också hur de stora bolagen som är framåtlutade går från att jobba med spackel, lack och fernissa till att verkligen utmana och omvandla den absoluta kärnan i sin verksamhet. Tempot och kraven ökar och där erbjuder Norden ett dynamiskt klimat som vi ofta känner är jämförbart med Bay Area i USA. Det är ett privilegium att få jobba med de bolag och de frågor som är i digitaliseringens epicentrum, summerar Karl Bjurström.


Karl Bjurström

Vice President, Head of Digital Strategy & Customer Experience

Andreas Artelius

Principal, Head of Digital Strategy


CAPGEMINI CONSULTING

Capgemini Consulting är ett ledande managementkonsultföretag inom Capgemini­ gruppen. Med ett globalt team bestående av över 3 000 managementkonsulter är Capgemini Consulting specialiserat på att agera stöd och rådgivare till ledande företag och myndigheter vid omfattande transformationer, från innovativ strategi­ utveckling till genomförande med fokus på långsiktiga resultat och tillväxt.

Läs mer här

capgeminiconsultinglogo

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras