Här kombineras energieffektivisering och datalagring

Datacenter är stora energibovar, ­eftersom de slukar enorma mängder energi till datakraft. I stället för att släppa ut överskottsvärmen till kråkorna – varför inte ta vara på den? Så resonerade GleSYS Internet Services när de inledde sin satsning på miljövänliga datacenter.

Nyligen tecknade GleSYS och Fortum Värme ett avtal om värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme. GleSYS datahall i Västberga söder om Stockholm är först ut, och beräknas initialt leverera en värmeeffekt på 500 kilowatt till Fortum Värmes fjärrvärmenät.

– Tillsammans med Fortum tar vi all spillvärme från datacentret och omvandlar den till varmvatten i fjärrvärmenätet, berättar GleSYS vd Glenn Johansson.

Värmeåtervinning

När överskottsvärmen från data­hallen tas till vara i stället för att bara fläktas bort, beräknas koldioxid­utsläppen minska med närmare 350 ton årligen. Det betyder att överskottsvärmen har potential att värma över 700 lägenheter i Stockholm.

– Utmaningarna med att återvinna värmen från datacentret är funderingar vi har burit med oss sedan starten. Vi har tidigare värmt upp de egna lokalerna med en bråkdel av spillvärmen. Att vi nu tillsammans med Fortum Värme har hittat en hållbar lösning som håller både tekniskt och ekonomiskt är fantastiskt, säger Glenn Johansson, och fortsätter:

– Utöver det kör vi våra reservkraftsgeneratorer på miljövänlig, syntetiskt framtagen diesel. Vi har dessutom ett bra samarbete med en partner som tar hand om all elektronikåtervinning. Självklart är all energi som används till att driva datacentret också förnybar och miljövänlig.Många datacenter har tidigare­

försökt komma till stånd med liknande lösningar, men inte lyckats längre än att på sin höjd värma upp ett närliggande bostadshus. I och med GleSYS avtal med Fortum Värme skapas möjligheter att leda överskottsvärmen ner i fjärrvärmenätet, vilket förutsätter att datacentret ligger i närheten av fjärrvärmen.

Med sikte på Europa

Om några år hoppas Glenn att GleSYS har en stark position på marknaden i Europa. Sverige är ett utmärkt ställe att bedriva hosting- och datacenterverksamhet eftersom Skandinavien har ett stort behov av värme större delen av året.

– Vi har dessutom ett starkt och bra elnät i Sverige, och dessa två faktorer i kombination tror jag kan leda till att vi plockar hem större hostingaffärer även längre ner i Europa. Det som just nu bromsar är energiskatten på el, som alla datacenter måste betala. Jag hoppas att regeringen skrotar skatten inom kort, så att vi får möjlighet att löpa hela linan ut. Förhoppningsvis kan vår affärsidé, där vi kombinerar datalagring med energieffektivisering, inspirera och bana väg för fler fiffiga lösningar runt om i landet.

Miljövänlig IT

Nu kan din IT också bli miljö­vänlig – med några klick är du igång på bara några minuter. Allt som krävs för att flytta in i molnet är ett kostnadsfritt konto till GleSYS kontrollpanel.

– När företag flyttar sin IT till våra datacenter minskar man sitt eko­logiska fotavtryck, eftersom vi är ett datacenter som tar till vara energi på bästa möjliga vis. Vi äger två egna datacenter, båda placerade i Sverige. På så sätt stannar din data inom landet.


Namn: Glenn Johansson

Titel: Vd.

Det roligaste med mitt jobb: Trots att vi startade 1999 har jag fortfarande kvar känslan av att jobba med det roligaste jag vet. Det absolut bästa är att få ligga i teknikens framkant, samtidigt som vi hittar nya innovativa lösningar på framtidens miljöutmaningar.


Fakta om GleSYS Internet Services AB
Vi har ett brett utbud av tjänster för att kunna leverera en bra lösning oavsett din verksamhets storlek – allt från e-post och domäner till backup- och nätverkstjänster. Våra datacenter ligger till grund för alla våra tjänster. I Falkenberg och Stockholm äger vi våra egna datacenter och utanför Sverige arbetar vi med ledande leverantörer på respektive marknad. Vårt mål är att med ett stort engagemang lösa dina hostingbehov på ett enkelt, snabbt och överskådligt sätt.

Besök Glesys här

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras