Digitaliseringen skapar möjligheter för livbolagen i Norden

 

Försäkringsbranschen är i förändring drivet av Digitalisering, en kontinuerlig prispress och allt högre krav från myndigheter för ökad kontroll och transparens. Fintechbolaget Itello möjliggör denna förändringsresa.

Itello är ett företag som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för alla i liv- och pensionsbranschen. När Itello startades 2003 var det vanligaste alternativet i försäkringsbranschen att utveckla sina system själv. Företaget har sedan dess lyckats få stora delar av branschen att förstå fördelarna med branschgemensamma lösningar i ett system. Nyligen tecknade Itello och livförsäkringsbolaget SPP ett avtal som för ökad automatisering och digitalisering.

– Det centrala i vår affärsidé är att erbjuda ett hållbart, exibelt och standardiserat IT-stöd som kan användas av alla aktörer inom pension, försäkring och fond, säger Henrik Allert som är produktchef.

Digitalisering ställer krav på att förbättra dialogen och interaktionen med kunder och partners i den digitala värdekedjan genom automatisering eller lättanvända och värdeskapande digitala tjänster. Det finns en oro hos de etablerade aktörerna att livförsäkringsbranschen kommer att utmanas genom inträden från nya aktörer.

Digitaliseringen driver nu förändring i en allt mer accelererande takt. Det innebär utmaningar men öppnar även upp för stora möjligheter för de aktörer som förmår att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar.

– För att lyckas i en Digitaliserad värld krävs ett underliggande IT- stöd som gör att man kan agera agilt. Det ska vara kort ”time to market”, lätt att utveckla och lansera nya produkter, tjänster eller affärsmodeller, fortsätter Henrik Allert.

– Vi är mycket stolta över det förtroende våra kunder fortsätter att visa oss som strategisk partner på den förändringsresa de har framför sig, senast i raden SPP, som ingår i norska Storebrandskoncernen säger Andreas Freiman, som är sälj- och marknadschef på Itello.


Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras