Digitalisering utifrån kundfokus

Foto: Kristofer Hedlund Redaktör: Tina Lindström Carlsson

Comfort är Sveriges största kedja inom VVS-installation. Bolaget består av 130 medlemsföretag som nu förs tätare samman i en gemensam digitalisering av kedjans tjänster. Det första steget i Comforts digitala resa är effektivisering av det interna samarbetet som planeras att komma igång till årsskiftet.

– Att vi samverkar på ett bättre sätt kommer att gagna slutkunden. Framförallt säkrar vi kvaliteten på leveransen för våra kunder. Digitaliseringen möjliggör intern kunskapsdelning oavsett storlek och geografisk placering för våra VVS-entreprenörer, säger Hans Spett, logistikchef på Comfort­kedjan. Han fortsätter:

– Vi är en del av byggsektorn och den är ganska traditionell. Digitaliseringen är en viktig del i att få ihop kedjan med våra 130 entreprenörer, vi bygger upp kedjan tillsammans och lär av varandra. Genom att bygga systemstöd tillsammans hjälper vi våra medlemmar till en intern effektivisering, i stället för att varje medlem och företag ska göra sin egen resa kan vi samordna arbetet i kedjan.

Steg två i Comforts digitalisering innebär en ökad tillgänglighet för kunderna genom att en e-handel lanseras under 2017. Comfortkedjans e-handel kommer att stötta både konsumentaffären och företagsaffären. Fokus kommer att ligga på försäljning av tjänster.

Hans Spett ser fram emot digitaliseringen. Ett exempel på hur digitaliseringen ger kundnytta är våra rikstäckande kunder som har krav på samma kvalitet på leveransen oavsett om de finns i Gällivare eller i Malmö.

– Om kundens behov och önskemål ändras över tid ger digitaliseringen snabbare kunskapsdelning mellan våra medlemmar i hela kedjan, berättar Hans Spett.

En del av digitaliseringen handlar alltså om kunskapsåterföring, effektivisering av verksamheten och möjligheter till bättre uppföljning. Den andra delen sätter fokus på leveranser och att etablera e-handel.

– Eftersom vi är en kedja som har egen personal och installerar allt vi säljer, med 1 800 certifierade montörer, ger det kunden trygghet. Vi finns representerade på 130 orter och med e-handeln kommer vi att finnas överallt, avslutar Hans Spett.


Namn: Hans Spett

Titel: Logistikchef.

Bakgrund: Har jobbat på Comfort i snart fem år, har rollen som logistikchef med fokus på informationslogik, ansvarar också för IT och master data. Arbetade tidigare drygt 14 år med logistik med fokus på transporter, varuflöden och distributionslager.


Om Comfort

Comfort består av 130 medlemsföretag, drygt 1 800 certifierade montörer och 68 butiker, som tillsammans bildar Sveriges största kedja inom VVS-installation. Comfort erbjuder företag och privatpersoner kvalitativa helhetslösningar, allt från material och installation till service och underhåll, inom värme och vatten.

Besök Comfort här

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras