Det är dags att digitalisera sig

Utvecklingen inom Industrial Internet går i rasande fart och det är hög tid för alla företag att börja fundera över om de vill vara ledare eller följare i den digitala revolutionen. Enligt Joni Lehtonen, som är Tietos Global Solution Head for Industrial Internet, är risken stor att de som väntar med att hoppa på tåget alltid kommer att ligga lite efter alla andra. 

– Vi har kunder i både Norden och övriga Europa och ser att vissa satsar stort på digitaliseringen medan andra har ett mer konservativt förhållningssätt.  Ibland finns en tendens att agera avvaktande istället för att satsa på att ligga i framkant.

För att hjälpa företag att utnyttja möjligheterna med Industrial Internet på bästa sätt har Tieto utvecklat plattformen Tieto Connect som gör det enklare för dem att samla, lagra och hantera sina data.

– Intelligenta produkter har funnits länge men med vår plattform kan de analyseras och styras på distans. Genom att analysera den data som kommer in kan vi göra affärsprocesser snabbare för våra kunder och möjliggöra nya affärsmodeller, berättar Rickard Isaksson, Tietos Sales & Business Development Director for Industrial Internet.

Tieto kan ansluta alla typer av sensorer och enheter till plattformen inom en mängd olika områden, till exempel hälso-och sjukvården, detaljhandeln och tillverkningsindustrin. Genom att lagra all data och hjälpa kunden att analysera den kan de titta på trender över tid och föreslå olika förbättringar.

– Vi kan ta ett företag som tillverkar kompressorer som exempel. Genom att integrera vår maskin-booster, som är ansluten till plattformen, i en kompressor så kan företaget fortsätta ha uppsikt över den även efter att den har levererats till kunden. Vi kan även göra en retro-fit på befintliga installationer. Om det då skulle komma in en varning om att någonting i kompressorn är på väg att gå sönder så kan företaget snabbt ge förslag till kunden på förebyggande underhållsåtgärder, förklarar Joni Lehtonen.   

Så vad ska företag göra i framtiden för att hålla sig i framkant? Digitaliseringen kommer att ske vare sig vi vill det eller inte, och den kommer att öka ojämlikheten, båda på nationell, företags- och individnivå. Detta innebär att i alla dessa skikt så måste den som vill vara en vinnare agera aktivt och omedelbart. Frågan är bara vad man ska göra och hur man ska börja?

– Teknik är är inte värt någonting om det inte bidrar till verksamheten, antingen genom att inbringa intäkter eller genom att sänkta kostnader. Därför kan teknik och företagsomvandling inte separeras, säger Joni Lehtonen och fortsätter:

– Vi har en speciell implementeringsmodell där vi etablerar en gemensam företagsvision med kunderna i vad vi kallar vår affärsbedömningsworkshop. Tillsammans skapar vi sedan en teknisk och organisatorisk omvandlingskarta som speglar den visionen. Det är ett sätt att hjälpa varje unik kund att starta resan på ett sätt som respekterar deras nuvarande tillstånd, men som samtidigt är tillräckligt ambitiöst.


Fakta intervjupersoner:

Namn: Joni Lehtonen & Rickard Isaksson

Titel: Joni: Global Solution Head for Industrial Internet.

Rickard: Sales & Business Development Director for Industrial Internet.

Karriärstips: I och med digitaliseringen bör var och en av oss tänka på sin nuvarande roll, och hur den kan se ut om fem år. Var öppen för den förändring som den för med sig. Att motstå digitaliseringen tar bara onödig tid och energi som istället skulle kunna investeras i framtiden.


Om Tieto

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Vi vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har idag en framträdande roll i det digitala ekosystemet och använder vår mjukvara och våra tjänster för att skapa verktyg och lösningar som förenklar vardagen för miljontals människor.

Läs mer om Industrial Internet här

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras