Chalmers öppnar forskningsmiljöer för industriell digitalisering

Text: Tina Lindström Carlsson      Foto: Julia Sjöberg, Jann Lipka och Chalmers

Industriell digitalisering och smarta fabriker är en naturlig del av Chalmers forskning. Nu öppnas forskningsmiljöerna för företag som vill vara med och skapa framtidens uppkopplade industri.

Chalmers avdelning Produktionssystem har under lång tid jobbat med industriell digitalisering och smart uppkopplad industri. Nu öppnar Chalmers upp sina forskningsmiljöer för fler små och stora företag i hopp om att bättre kunna bidra till svensk nyindustrialisering.

– Forskning kräver ständigt nya utmaningar, därför vill vi bjuda in industrin till våra olika forskargrupper och labb. Vi tar emot företagens problem och de får hjälp med nya lösningar som vi utvecklar tillsammans med dem, säger professor Johan Stahre, ansvarig för avdelningen Produktionssystem.

– Chalmers Smart Industry Lab, även kallat CSI-lab, är ett av flera labb och testbäddar på Chalmers där vi samlat en mängd ny teknik, doktorander och forskare. Företag och andra intresserade är välkomna att samarbeta och delta i forskningsprojekt kring nya idéer, så att vi gemensamt kan utveckla nästa generations industriproduktion, säger docent Åsa Fast Berglund, ansvarig för CSI-lab.

– Vi har till exempel workshops i labbet för att testa ny teknik och automation. Det kan vara robotar som samarbetar och delar arbetsplats med människor. Just nu tittar vi tillsammans med företaget CEJN i Skövde på möjligheter att automatisera mellanvolymsprodukter, något som normalt är kostsamt, berättar Åsa Fast Berglund.

– Smarta former av automatisering påverkar framtidens jobb. Vi tror inte att jobben i industrin totalt sett blir färre. Men yrken förändras och vi använder digitalisering för att konkurrera på digitaliserade världsmarknader, säger Johan Stahre.

Åsa Fast Berglund, Docent och Johan Stahre, Professor, avdelningschef; vice styrkeområdesledare Produktion och vice programchef för det nationella programmet Produktion2030

Åsa Fast Berglund, Docent och Johan Stahre, Professor, avdelningschef; vice styrkeområdesledare Produktion och vice programchef för det nationella programmet Produktion2030

Chalmers Produktionssystem, SKF och Ericsson driver ett Vinnova finansierat pilotprojekt för digitaliserad produktion och 5G-kommunikation. CSI-labbet kopplas upp och får i princip obegränsad datakommunikation och analysmöjligheter för stora datamängder (big data).

– Att kunna starta eller serva maskiner via en smartphone i bussen på väg till jobbet låter som science fiction, men ny teknik skapar nya arbetsplatser, säger docent Anders Skoogh.

Forskningsmiljön på Chalmers erbjuder även digitalisering genom virtuell verklighet VR.

– Genom att skapa en 3D-scannad virtuell fabrik kan en person i Göteborg med hjälp av VR-glasögon ”gå runt” i en fabrik i ett annat land och undersöka fabriken virtuellt innan den byggs i verkligheten. Det skapar hållbara produktionsflöden och resurseffektivitet, berättar biträdande professor Björn Johansson.

CSI lab, Chalmers

Utbildning är centralt för industriell digitalisering. Chalmers utbildar både civil- och högskoleingenjörer inom maskinteknik och mekatronik och använder företagsnära forskningsprojekt i utbildningen.

– Vi har för närvarande ett hundratal Chalmersstudenter med goda kunskaper inom industriell digitalisering. Intresset för industri 4.0 växer snabbt och antalet antagna till masterprogrammet för produktion ökade i år med 30 procent, säger docent Anders Skoogh, ansvarig för programmet.

– Vi välkomnar samarbete och ser fram emot nya spännande projekt, avslutar professor Johan Stahre.

Anders Skoogh, Docent

Anders Skoogh, Docent

Björn Johansson, professor

Björn Johansson, professor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktionssystem är en avdelning på 30 personer inom institution för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Produktion är ett styrkeområde hos Chalmers, med strategiskt industriellt samarbete inom forskning och utbildning. Forskningen berör bland annat industriell digitalisering, automation och människor, hållbarhet och underhållsfrågor.

Chalmers monter på Scanautomatic 2016: Monter A03:11

Här kan du läsa mer om Chalmers

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras