Så ska Sverige ligga i topp inom säkerhet

Genom att öppna ett utvecklingscenter i Umeå stärker Clavister principen att ha all utveckling i Sverige.

Säkerhetsföretaget Clavister har två principer som företaget alltid hållit hårt i. Den ena är principen att egenutvecklad mjukvara, till och med ett eget operativsystem, ökar säkerheten. Den andra är att centralisera all utveckling till Örnsköldsvik. Medan den första principen är helig, så är den andra på väg att överges. I början av december öppnar nämligen företaget ett utvecklingscenter i Umeå och på sikt planeras ett samarbete med Umeå universitet. Kontoret är dimensionerat för att kunna ta emot 20 anställda.

– Ja, det stämmer. Det är ett sätt att säkra vår kompetensförsörjning både på kort och lång sikt, säger John Vestberg, som är CTO på Clavister.

Redan idag har företaget personer som pendlar mellan de båda städerna och en etablering i Umeå är ett sätt att förenkla tillvaron för dem.

– Men det är också en långsiktig lösning för att vi ska kunna expandera i den takt vi vill, säger John Vestberg.

Även forskningsuppdrag
Just nu söker Clavister i första hand programutvecklare och testingenjörer, men även systemarkitekter. Planerna på ett samarbete med universitetet är i första hand att kunna erbjuda praktik och examensarbeten.
– På sikt räknar vi också med att ta fram forskningsuppdrag, säger John Vestberg.
När det gäller den näraliggande expansionen pekar John Vestberg på två nyligen tecknade avtal. Det ena är med en icke namngiven telekomleverantör och det andra är ett avtal med japanska Canon, som för de flesta är känt för sina kameror och kopiatorer.

Samarbete med Canon
Mindre känt, åtminstone i Europa, är att Canon har en omfattande verksamhet som systemintegratör. Det är Canon IT Solutions med 18 000 anställda, i huvudsak i Japan och Asien.

Avtalet innebär att Canon blir återförsäljare för Clavister och minskar sin återförsäljning av så kallade appliances från mer globalt etablerade säkerhetsleverantörer. När Canon går in på Internet of Things-marknaden genom att koppla upp sina kopiatorer finns också Clavisters säkerhetsprodukter med från början.
– Avtalet med Canon ger oss stora möjligheter att expandera internationellt, säger John Vestberg.

 


Läs mer om Clavister

 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras