Informationssäkerhet borde vara ett skolämne

Cybercom är en kunskapsintensiv expertorganisation som arbetar med konsulttjänster inom den uppkopplade världen. Ett spännande framtidsområde som lockar fler och fler kvinnor.

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Koncernen har cirka 1 260 anställda i sju länder. I IT-branschen är det just nu en slagsida åt män, men så har det inte alltid varit.

– I mitten av 80-talet slutade kvinnor läsa systemvetenskap. Det sammanföll med att datorerna kom in i våra hem. Marknadsföringen riktades helt mot män och en rad filmer porträtterade nörden som IT-specialist – något som kvinnor inte kunde identifiera sig med. Det har tagit många år att tvätta bort den stämpeln. Jag tror att det saknas kvinnor som förebilder i IT-branschen, men jag tycker mig märka att det håller på att förändras, säger Cecilia Westerholm Beer, Head of Group HR på Cybercom.

– Teknik är en stor del av allas vardag. För att ligga i framkant av teknikutvecklingen behöver vi fler kvinnor som jobbar för att lösa våra kunders utmaningar. Det dagliga teknikanvändandet påverkar vad du börjar jobba med och därför är det extremt viktigt att fånga intresset i tidig ålder, fortsätter hon. 

Det som utmärker Cybercom är enligt Cecilia den extremt höga kunskapsnivån inom organisationen, samt CSR-arbetet. Nyligen var Ban Ki-Moon på besök och intresserade sig för Cybercoms arbete med arbetskraftsinvandring, samt att företaget är anslutna till FN:s Global Compact. 

– Alla som är anställda måste gå en utbildning om anti-korruption och Cybercoms uppförandekod, berättar Cecilia. 

– Det är en bonus att jobba på ett företag som jobbar med CSR. Vi lever i en värld där vi har det väldigt bra. Om vi kan bidra så är det vår skyldighet, tycker Emelie Eriksson-Thörnell, som arbetar som konsult på Cybercom med inriktning Compliance Management och informationssäkerhet.

– Det är spännande att jobba med den uppkopplade världen. Både spännande med möjligheterna, men även de risker som den uppkopplade världen för med sig som genererar ökat fokus på informationssäkerhet, konstaterar Emelies kollega Linda Lanner.

Både Emelie och Linda arbetar med Cybercoms eget verktyg, Compliance Portal, för att mäta och följa upp informationssäkerhetskrav, kopplade till lagar, regler, interna krav och policys. 

– Det händer saker hela tiden inom vårt område, ett område som just nu är väldigt aktuellt, konstaterar Emelie. 

När det gäller att få fler kvinnor att intressera sig för IT-branschen tror Emelie och Linda på att satsa mer på teknikinriktad utbildning i tidig ålder. 

– Informationssäkerhet borde dessutom vara ett skolämne, liksom vett och etikett på internet. När man kommer ut i arbetslivet märker man hur mycket kul det finns att jobba med när det gäller IT och teknik, konstaterar Emelie.

Related Posts

Swedish Driverless Truck – New Hope for a Sustainable Future
Så drillas Viaplays anställda i kreativitet
Fintech-startups går i bräschen för nya betalningssätt