En förstärkt digital hotbild kräver en ny generations IT-säkerhet

Företags riskmedvetenhet är i i dag generellt sett hög när det gäller IT-säkerhet, men en säkerhetsaspekt som företag ofta underskattar är risken för fysisk avlyssning och signalspaning av datorer och servrar. Servrar utstrålar fysiska avlyssningsbara signaler till sin omgivning. Signalspaningsskydd var tidigare något som främst försvarsmakter och säkerhetstjänster efterfrågade, men på senare år har behovet av skydd emot signalspaning ökat markant även inom näringslivet.

– Tekniken för att kunna avlyssna så kallade röjande signaler från datorer och servrar blir allt mer sofistikerad och lättillgänglig. I kombination med en förstärkt hotbild bidrar det till att allt fler företag inser vikten av att skydda sina IT-system även mot fysisk signalspaning och data stöld, säger Yngve Hermansson, affärsområdesansvarig för skyddande säkerhetsskåp på Gunnebo Nordic AB.

Skydd mot röjande signaler

I takt med att den digitala hotbilden förstärks och blir allt mer komplex krävs en ny generation IT-skydd som säkerställer att affärs­kritisk data skyddas mot stöld och eller manipulation via fysisk avlyssning i närområdet. Gunnebo tillverkar RÖS-skyddade säkerhetsskåp för servrar med möjlighet till effektivt skydd mot röjande signaler (RÖS).

Utvecklad med höga krav på dataintegritet

Gunnebos RÖS-säkerhetsskåp har utöver det fysiska skyddet emot tillgrepp även skyddsklass SS1/EMP och har utvecklats ursprungligen för militära tillämpningar med höga krav på dataintegritet.

– I många moderna datahallar finns den här typen av modern säkerhetsteknik inbyggt. Det som många verksamheter dock inte tänker på är att servrar som finns utanför serverhallarna inte är skyddade på samma sätt. Den här typen av säkra serverskåp kapslar in servern, vilket skyddar den från såväl fysiska angrepp som avlyssning av röjande signaler, säger Mikael Sundebäck produktchef på Gunnebo Nordic AB.


Om Gunnebo

Gunnebo är en ledande leverantör av säkerhetsprodukter, tjänster och lösningar inom kontanthantering, värdeskåp och valvrum, entrésäkerhet och elektronisk säkerhet. Gunnebos erbjudande riktar sig huvudsakligen mot; bank, detaljhandel, värdetransportföretag, offentliga och kommersiella fastigheter, kollektivtrafik, industri- och högriskanläggningar och andra platser med krav på hög säkerhet.

www.gunnebo.se

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras