”Det handlar inte om att gå till jobbet och bara avverka en dag”

Text: Joakim Johansson Foto: NTT Security

NTT Security vill göra skillnad hos kunder och i samhället. Nu vill de få in fler medarbetare för att fortsätta arbetet med att skydda kunderna från nya IT-hot.

”Man får vara med bland den senaste tekniken och bygga spännande lösningar. Dessutom är vi med där det spelar roll, för både kunder och samhället. Det handlar inte bara om att gå till jobbet och avverka en dag.”

Så beskriver Björn Lantto, Business Development Manager, arbetet hos NTT Security. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas där de söker nya medarbetare, både konsulter och inom sälj. Bredd är något som eftertraktas, bland annat i form av fler kvinnor:

”Tyvärr tror jag att många tänker att ’jag har inte rätt bakgrund för att söka’. Bakgrunden är inte det viktigaste för oss, det handlar mer om person. Vi erbjuder interna utbildningar både hos oss och hos våra partners. Det viktigaste är att vi får in personer som vill ta till sig ny kunskap och tycker att det här är intressant. Någon som är produktiv, konstruktiv och nyfiken”, säger Björn Lantto.

Dessutom ges möjligheten att bygga upp kompetens och karriär lokalt och globalt med hjälp av bolagets experter runt om i världen.

Nytta före produkt

Bolaget startades runt 2000. Redan då såg man att kunderna köpte IT-produkter utan en tydlig livscykel-strategi och som inte passade in i företagets struktur gällande bemanning och plattformskompentens internt. Björn Lantto berättar att de här såg ett gap där de passade in och kan jobba långsiktigt. Han beskriver det som att hålla kunden i handen och guida dem genom bruset av produkter:

”Vi vill att kunderna ska få resultat av investeringarna snarare än att äga en viss typ av produkt. Kunden köper ju i slutändan produkter för att lösa problem”, säger Björn Lantto.

Hotet mot IT-systemen ökar hela tiden och utgör ett växande problem för både företag och samhälle.

”IT-säkerhet är inte längre bara ett ämne för teknikerna. Idag pratas det om det i styrelserummet. I slutändan handlar det om att problemet kostar den drabbade stora belopp, inte bara i form av avbrott utan också i böter, tappat anseende och förlorade kunder.

Då nya hot ständigt ska mötas är det viktigt att personalen trivs. Det möjliggör att NTT Security kan arbeta med samma anställda över tid. Och att arbetet innebär ett större ansvar är vad som utgör attraktionskraften, avslutar Björn Lantto:

”Vi har i vårt arbete en stor chans att positivt påverka hur kunderna uppfattas på marknaden. Vi är en möjliggörare. IT är ju sällan ändamålet för kunderna, det är snarare ett redskap. Kan man väga upp IT-systemens fördelar med att också ha en hög säkerhet och agilitet, utan att behöva låsa in sig i ett fort, då får man som företag en högre produktivitet.


Företagsfakta

NTT Security stärker kundens skydd mot cyberattacker genom att bygga de mest robusta och effektiva systemen som ökar säkerheten och minskar riskerna. Med hjälp av våra konsulter, produkter och driftstjänster kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och effektiv leverans av rådgivning och tjänster i egen infrastruktur som tjänst eller i hybrida kombinationer. Genom att ta ansvar för hela säkerhetslivscykeln kan man bättre möta de ökande säkerhetsproblemen i en digitaliserad och nätbaserad ekonomi.

Här kan du läsa mer om NTT Security 

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras