Säkert wifi-nät på Skeppsholmen under ÅF Offshore Race

Det är mycket mer än skydd mot intrång som ska fungera i wifi-nätet när segeltävlingen ÅF Offshore Race startar.

När Sveriges största segeltävling startar 28 juni från Skeppsholmen i Stockholm är spänningen hög inte bara bland de runt 2 000 besättningsmännen i de omkring 250 båtarna, utan även hos de ansvariga för wifi-nätet som tillfälligt sätts upp. Nätet ska också fungera för mängder av tillfälligt uppkopplade butiker, restauranger, utställare och åtminstone en bankomat.

För säkerhetsföretaget Clavister börjar det bli rutin att medverka till att bygga wifi-nät. Allt från stora nationella nät i Brasilien till det här lokala på Skeppsholmen, men John Vestberg, CTO på företaget, lyfter fram en aspekt som kanske inte är allmänt känd.
– Skyddet mot intrång är självklart viktigt, men minst lika viktigt är att varje uppkopplad får rätt resurser. Det är speciellt viktigt i trådlösa nät, säger John Vestberg.

 

Det han syftar på är att olika sorters trafik prioriteras på olika sätt. Hur den här resursallokeringen ska se ut bestäms ytterst av den som driftar nätet, som i det här fallet är DataCom. En Windows Update kanske inte får samma prioritet som ett Skypesamtal.
Hur den här allokeringen ska ske går att styra automatiskt med hjälp av Clavisters mjukvara Application Control, som egentigen är en spinn-off från utvecklingen av modern brandväggsteknik, som egentligen är företagets kärnverksamhet.

– En viktig funktionalitet i moderna brandväggar är att känna igen och hantera applikationer. Det är denna funktionalitet vi nu använder för att automatiskt hantera resurstilldelningen i wifi-nät.

Det är alltså den som driftar nätet som sätter upp reglerna för resurshanteringen innan det tas i bruk, men Clavisters mjukvara ger också möjligheter till nya affärer för den nätansvarige.

– Det går alltså att sätta olika pris på uppkopplingar beroende på vilka resurser den uppkopplade vill ha, kontinuerligt eller tillfälligt.

Tidigare löstes behovet av ökade resurser med mer, ofta dyr, hårdvara, trots att wifi-nätets samlade kapacitet var tillräcklig – om resurserna hanterades optimalt.
– Det problemet har vi inte längre, säger John Vestberg.

 


 

LÄS MER OM SÄKRA WIFI-NÄT HÄR

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras