NSA-incident öppnar för svenskt företag i Brasilien

Svenska Clavister har fått ett omfattande uppdrag att bygga ett säkert trådlöst nationellt nätverk i Brasilien.

Det är många faktorer som samverkar till att säkerhetsleverantören Clavister får uppdraget i Brasilien. John Vestberg, som är teknisk chef på företaget och en av grundarna, lyfter fram tre orsaker.

Den första är att Brasilien nyligen införde en lagstiftning som innebär mycket rigorösa krav på personlig integritet i all internettrafik, både inom landet och för när trafiken går utanför landets gränser.

Den andra orsaken är att i princip ingen får information om Brasiliens 200 miljoner invånare lagras utanför landets gränser och alla leverantörer som får ett uppdrag av Brasiliens offentliga sektor måste lämna ifrån sig källkoden för granskning.

NSA avlyssnade Brasiliens president

När det dessutom visade sig att amerikanska NSA avlyssnade Brasiliens presidents mobiltelefon är det självfallet en fördel att vara just en svensk leverantör, det är tredje orsaken som Vestberg lyfter fram.

John-Vestberg-Clavister

John Vestberg, teknisk chef på Clavister, är engagerad i det brasilianska uppdraget.


 

– Det är en poäng att vi är ett svenskt bolag och dessutom hade vi sedan tidigare en mycket framgångsrik distributör i Brasilien, säger John Vestberg.

Till det kommer att det blir en del motköpsaffärer i kölvattnet av Brasiliens köp av attackplanet JAS Gripen från Saab.

Syftet med projektet, som koordineras av Kungliga tekniska högskolan, är att stärka Brasiliens infrastruktur för nationell internetkommunikation. Det sker med hjälp av ett nationellt trådlöst nätverk där flera brasilianska universitet deltar tillsammans med landets Post och Försäkringskassa.

Clavisters uppdrag blir att garantera säkerheten, vilket innebär att företagets samtliga produkter och tjänster är involverade.

Mycket mobilt i Brasilien

Brasilien har en bra mobiltäckning där omkring 70 procent av landet täcks, men problemet är att färre än hälften av landets invånare har ett bankkonto. Lösningen blir att koppla en betaltjänst till mobiltelefonen, som fungerar via kommunala trådlösa nät.

– Genom att gå till torget i sin lokala by ska en medborgare via sin mobil få access till nätet och kunna utföra betaltransaktioner med exempelvis Posten eller Försäkringskassan. Det finns till och med en virtuell valuta, säger John Vestberg.

Projektet startar i år och löper på tre år. Om två år ska de första medborgarna kunna koppla upp sig. Hur stort uppdraget är för Clavister i form av intäkter vill Johan Vestberg inte gå in på.

– Till att börja med går vi in med mycket research i projektet.

I spåret av Snowdens avslöjande om NSAs avlyssning blir frågan om personlig integritet och säkerhet viktigare i många länder. Brasilienaffären har lett till ytterligare förfrågningar, men nu vill John Vestberg fokusera på att ro i land det här projektet.

– Nu fokuserar vi på Brasilien. Det är en nog stor munsbit att svälja för oss.

 


 

SE VIDEO OM HUR LÖSNINGEN FUNGERAR

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras