Bristen på kvinnor är ett av IT-branschens största problem. UNIT4 Agresso har brutit mönstret och gjort jämställdhet till en självklarhet. Hemligheten: fler kvinnliga förebilder och en öppen kultur som bara ser till kompetens.

Med 47 procent kvinnliga anställda och en helt jämställd ledningsgrupp är UNIT4 Agresso ett lysande undantag i en ojämlik bransch. I resten av den svenska IT-sektorn utgör kvinnorna bara 20 procent av de anställda och andelen har minskat stadigt sedan 90-talet. I UNIT4 Agressos organisation har jämställdhet istället blivit en självklarhet.

– Vi tänker faktiskt inte på det överhuvudtaget. Vårt fokus ligger bara på kompetens och att få rätt person på rätt plats. Då kommer jämställdheten naturligt, säger Malin Callendorff som leder enheterna Customer & Cloud Services och Nordic Support.

Nyckeltalsinstitutet utnämnde UNIT4 Agresso till Sveriges mest jämställda arbetsplats och bästa arbetsgivare inom privatsektorn år 2014. Det var första gången som samma företag vann båda kategorierna i den stora undersökningen om jämställdhet och arbetsvillkor i svenskt arbetsliv.

– Vi är väldigt målstyrda men har samtidigt en lyhörd och mänsklig kultur i grunden. Här är dörrarna alltid öppna för ett samtal med kollegan eller chefen. När jag är ute på olika kundmöten kan skillnaden mellan olika företagskulturer bli väldigt tydlig. 

UNIT4 Agresso är en del av UNIT4-koncernen som finns i 26 länder och är Europas näst största leverantör av affärssystemlösningar. I Sverige finns bland annat Stockholms stad, ICA och Riksbyggen bland kunderna. Malin har arbetat på UNIT4 Agresso sedan 1998 och sett hur företaget utvecklats på alla plan. 

– När jag började fanns det nästan bara manliga chefer, nu har vi många förebilder för de yngre kvinnor som vill bli ledare. Mina chefer har alltid uppmuntrat mig att ta ett större ansvar och jag försöker motivera mina medarbetare på samma sätt.

Som chef för satsningen på molnbaserade lösningar leder Malin en av UNIT4 Agressos stora tekniksatsningar. Hon tror att framtidens system kommer att vara mer mobila, länkade till molnet och integrerade med sociala verktyg för snabbare kommunikation. 

– Vi vill också skapa system som gör kundernas vardag enklare. Du ska ha rätt info vid rätt tidpunkt och få tydliga svar utan en massa överflödig information. 

I ett snabbt växande informationssamhälle är konkurrensen bland IT-utvecklingsföretag tuffare än någonsin. Det gör att UNIT4 Agresso måste vara i ständig förändring, precis som Malin vill ha det. 

– Jag tycker inte om att göra samma sak för länge. Vår snabba utveckling öppnar ständigt nya möjligheter och det passar mig perfekt. Just nu ser jag fram emot att lära mig ännu mer om affären och ledarskap. Att se medarbetarna växa är det bästa med mitt jobb.