Behovet av säkra wifi‐nät ökar

Lokala wifi‐nät blir allt vanligare när mobilnäten inte räcker till och då aktualiseras säkerhetsfrågan.

Trenden med att bygga lokala, och ibland mycket temporära, wifi‐nät blir allt tydligare. Ofta är orsaken att de heltäckande mobilnäten inte klarar hanteringen av tusentals användare som kopplar upp sig samtidigt.

Det finns även ett ökat intresse för kommunala wifi-nät. Frågan om kommunala investeringar i wifi är kontroversiell eftersom kommunerna riskerar att komma i konflikt med kommersiella intressen och då beskyllas för att gå utöver vad som är en kommuns uppgifter.

John-Vestberg-Clavister

John Vestberg, teknisk chef på säkerhetsleverantören Clavister, ser ett ökat intresse för lokala wifi‐nät.


 

‐ Precis som kommuner investerar i fiber när det är orealistiskt att en kommersiell operatör skulle göra det, så ser vi ett stort intresse hos kommuner att investera i en infrastruktur för wifi. Men det behöver ju inte innebära att kommunen är tjänsteleverantör, säger John Vestberg, teknisk chef på säkerhetsföretaget Clavister.

Lokala nät på evenemang

Det finns även ett behov hos arrangörer av idrottsevenemang att kunna erbjuda nya tjänster via wifi‐näten. Därför har wifi‐nät skapats på arenorna där Svenska Hockeyligan, SHL, spelas.

‐ När du tidigare gick på hockey och ville koppla upp dig med din mobil tillsammans med kanske mellan fem- och tiotusen andra var det ofta ganska svårt. Då är arenans lokala wifi‐nät lösningen, säger John Vestberg.

 

 

Det lokala wifi‐nätet löser inte bara bandbreddsproblem utan ger också möjlighet för arenorna att erbjuda olika slags tjänster till åskådarna.
‐ Det kan till exempel vara statistik när det görs mål och nya typer av bettingtjänster. Då blir säkerhetsfrågan extra viktig. säger John Vestberg.

Clavister har genom den här trenden fått en ny marknad för sin säkerhetsteknik. Tillsammans med sin partner Bluecom har företaget till exempel byggt upp infrastrukturen för SHL.

Stora krav på säkerhet

De lokala wifi‐näten har självklart stora krav på säkerheten och det var egentligen inte något prioriterat område för Clavister, men inte heller något helt oväntat.
‐ Vi tog fram en lösning på säkerhetsproblemet i den här typen av wifi-nät, som våra partners sedan tog till sig. En situation som är gynnsam för alla berörda, säger John Vestberg.

Nu senast i samband med skid‐VM i Falun var Clavister säkerhetsleverantör till det mycket temporära wifi‐nätet.

 


 

LÄS MER OM SÄKRA WIFI-NÄT HÄR

Related Posts

Swedish Driverless Truck – New Hope for a Sustainable Future
Så drillas Viaplays anställda i kreativitet
Fintech-startups går i bräschen för nya betalningssätt