Skövde tar täten när datamängderna exploderar

Såväl människa som maskin avger stora mängder värdefull data som kan användas för att analysera mönster och öka innovationstakten i samhället. Men det ställer helt nya IT-kompetenskrav, vilket Högskolan i Skövde vill möta med vassa forskningssamarbeten och...
Läs mer