PreCuris levererar rätt kunskap på rätt plats

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Kristofer Hedlund Sjukhusnära konsultation inom medicinskteknisk utrustning. Det som skiljer PreCuris från andra konsultföretag är erfarenheten från platsnära verksamheter på stora sjukhus i Norden. PreCuris levererar service, försäljningssupport och konsultation inom hälso-...
Läs mer

Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

I januari 2016 startade Högskolan i Skövde, med stöd av EU:s strukturfonder, Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020), tre demonstratormiljöer inom området Hälsa och IT (Virtual Health) SIM2020 och de demonstra- tormiljöer som nu byggs upp inom Virtual Health...
Läs mer