Cybersäkerhet är en affärskritisk fråga

På samma sätt som industrisamhället ledde till utsläpp av växthus- gaser, leder informationssamhället till att allt för mycket känslig information läcker ut. Och precis som vi har börjat åtgärda de miljöfarliga utsläppen är det dags för reglering-...
Läs mer

En förstärkt digital hotbild kräver en ny generations IT-säkerhet Företags riskmedvetenhet är i i dag generellt sett hög när det gäller IT-säkerhet, men en säkerhetsaspekt som företag ofta underskattar är risken för fysisk avlyssning och signalspaning av...
Läs mer

10 säkerhetstips för 2016

Förra året förutspådde Check Point att 2015 års största cyberhot skulle vara angrepp med okänd skadlig kod, mobila hot, samt kritiska sårbarheter i populära plattformar (såsom Android, iOS och liknande). Med facit i hand hade man rätt....
Läs mer

NSA bäddar för svensk teknik

Clavisters expansion på den internationella säkerhetsmarknaden visar för första gången att vara svensk säljer. Ett svenskt IT-företag med ambition att expandera på den internationella marknaden bör helst ligga lågt med sitt ursprung. Att vara ett svenskt bolag...
Läs mer

4 sätt att lätt öka cybersäkerheten

Inom cybersäkerhet är det mycket som är hajpat. Det finns många aktörer som säger att de har lösningen på dina säkerhetsbekymmer. I värsta fall slutar det med att företaget investerar sina surt förvärvade pengar på säkerhetslösningar som...
Läs mer

Mjukvara i världsklass från Örnsköldsvik

Säkerhetsleverantören Clavister stärker sitt utvecklingscenter i Örnsköldsvik. Snart utvecklar 80 personer från hela världen mjukvara i världsklass där. Clavisters huvudkontor ligger på ena sidan av Örnsköldsviksfjärden medan på andra sidan ryker det ur skorstenarna på Domsjös fabriksanläggning....
Läs mer

Säkerheten ökar med inbyggd mjukvara

Genom avtal med svenska Clavister kan amerikanska Artesyn bygga in mjukvara i hårdvaran och öka säkerheten. Det finns två motsatta trender på säkerhetsområdet idag. På ena sidan finns de säkerhetsleverantörer som utvecklar mjukvara med hjälp av öppen...
Läs mer

Så ska Sverige ligga i topp inom säkerhet

Genom att öppna ett utvecklingscenter i Umeå stärker Clavister principen att ha all utveckling i Sverige. Säkerhetsföretaget Clavister har två principer som företaget alltid hållit hårt i. Den ena är principen att egenutvecklad mjukvara, till och med...
Läs mer