Behovet av säkra wifi‐nät ökar

Lokala wifi‐nät blir allt vanligare när mobilnäten inte räcker till och då aktualiseras säkerhetsfrågan. Trenden med att bygga lokala, och ibland mycket temporära, wifi‐nät blir allt tydligare. Ofta är orsaken att de heltäckande mobilnäten inte klarar hanteringen...
Läs mer

NSA-incident öppnar för svenskt företag i Brasilien

Svenska Clavister har fått ett omfattande uppdrag att bygga ett säkert trådlöst nationellt nätverk i Brasilien. Det är många faktorer som samverkar till att säkerhetsleverantören Clavister får uppdraget i Brasilien. John Vestberg, som är teknisk chef på...
Läs mer

Här är dörrarna alltid öppna

Bristen på kvinnor är ett av IT-branschens största problem. UNIT4 Agresso har brutit mönstret och gjort jämställdhet till en självklarhet. Hemligheten: fler kvinnliga förebilder och en öppen kultur som bara ser till kompetens. Med 47 procent kvinnliga...
Läs mer