Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

Så drillas Viaplays anställda i kreativitet

Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Patrik Lundin Frihet att tillsammans lösa en frågeställning ger förtroende och skapar en nyfikenhet hos medarbetarna. Viaplay är ett teknikintensivt företag som ser till att...
Läs mer

Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

I januari 2016 startade Högskolan i Skövde, med stöd av EU:s strukturfonder, Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020), tre demonstratormiljöer inom området Hälsa och IT (Virtual Health) SIM2020 och de demonstra- tormiljöer...
Läs mer

Moderna IT-lösningar förenklar för kunderna

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Försäkringskassan Försäkringskassans IT-tjänster ska fungera dygnet runt och deras datacenter är ett av Europas modernaste. För att möta framtidens behov och utmaningar utökar nu myndigheten...
Läs mer

Digitalisering utifrån kundfokus

Foto: Kristofer Hedlund Redaktör: Tina Lindström Carlsson Comfort är Sveriges största kedja inom VVS-installation. Bolaget består av 130 medlemsföretag som nu förs tätare samman i en gemensam digitalisering av kedjans tjänster. Det...
Läs mer