Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

4 sätt att lätt öka cybersäkerheten

Inom cybersäkerhet är det mycket som är hajpat. Det finns många aktörer som säger att de har lösningen på dina säkerhetsbekymmer. I värsta fall slutar det med att företaget investerar...
Läs mer

En virtuell radar för Kustbevakningen

  Ett våghalsigt spel På ytan är allt lugnt, men på djupet finns stora utmaningar att lösa för att behålla god sjö. Servrar, databaser, klienter, lagring, cloudlösningar och certifikat. Det...
Läs mer

Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

I januari 2016 startade Högskolan i Skövde, med stöd av EU:s strukturfonder, Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020), tre demonstratormiljöer inom området Hälsa och IT (Virtual Health) SIM2020 och de demonstra- tormiljöer...
Läs mer

Här är dörrarna alltid öppna

Bristen på kvinnor är ett av IT-branschens största problem. UNIT4 Agresso har brutit mönstret och gjort jämställdhet till en självklarhet. Hemligheten: fler kvinnliga förebilder och en öppen kultur som bara...
Läs mer

Informationssäkerhet borde vara ett skolämne

Cybercom är en kunskapsintensiv expertorganisation som arbetar med konsulttjänster inom den uppkopplade världen. Ett spännande framtidsområde som lockar fler och fler kvinnor. Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag...
Läs mer