Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

Trafikverket vågar tänka nytt

Text: Sara Schedin    Foto: Patrik Lindström, Trafikverket  En samhällsutvecklande myndighet som väljer att ligga i framkant. På Trafikverket får Magnus Dalersand utlopp för sitt intresse för teknik samtidigt som han...
Läs mer

Spännande IT-utmaningar på Skatteverket

Text: Sara Schedin    Foto: Julia Sjöberg, Kristofer Hedlund Efter att länge ha använt gammal beprövad teknik har Skatteverket nu tagit ett stort kliv in i digitaliseringen. På myndighetens IT-avdelning finns...
Läs mer

Här är dörrarna alltid öppna

Bristen på kvinnor är ett av IT-branschens största problem. UNIT4 Agresso har brutit mönstret och gjort jämställdhet till en självklarhet. Hemligheten: fler kvinnliga förebilder och en öppen kultur som bara...
Läs mer

Cybersäkerhet är en affärskritisk fråga

På samma sätt som industrisamhället ledde till utsläpp av växthus- gaser, leder informationssamhället till att allt för mycket känslig information läcker ut. Och precis som vi har börjat åtgärda de...
Läs mer