Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

Säkerheten ökar med inbyggd mjukvara

Genom avtal med svenska Clavister kan amerikanska Artesyn bygga in mjukvara i hårdvaran och öka säkerheten. Det finns två motsatta trender på säkerhetsområdet idag. På ena sidan finns de säkerhetsleverantörer...
Läs mer

Scania Data Lake – en ocean av möjligheter

Scania använder systematiskt data science för att skapa nya värden i bolaget. Data från uppkopplade fordon, försäljning, produktion och underhåll samlas nu på ett ställe och skapar rätt förutsättning för...
Läs mer

Det är dags att digitalisera sig

Utvecklingen inom Industrial Internet går i rasande fart och det är hög tid för alla företag att börja fundera över om de vill vara ledare eller följare i den digitala...
Läs mer