Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

Trafikverket vågar tänka nytt

Text: Sara Schedin    Foto: Patrik Lindström, Trafikverket  En samhällsutvecklande myndighet som väljer att ligga i framkant. På Trafikverket får Magnus Dalersand utlopp för sitt intresse för teknik samtidigt som han...
Läs mer

Moderna IT-lösningar förenklar för kunderna

Text: Tina Lindström Carlsson    Foto: Försäkringskassan Försäkringskassans IT-tjänster ska fungera dygnet runt och deras datacenter är ett av Europas modernaste. För att möta framtidens behov och utmaningar utökar nu myndigheten...
Läs mer

NSA bäddar för svensk teknik

Clavisters expansion på den internationella säkerhetsmarknaden visar för första gången att vara svensk säljer. Ett svenskt IT-företag med ambition att expandera på den internationella marknaden bör helst ligga lågt med...
Läs mer

Här är dörrarna alltid öppna

Bristen på kvinnor är ett av IT-branschens största problem. UNIT4 Agresso har brutit mönstret och gjort jämställdhet till en självklarhet. Hemligheten: fler kvinnliga förebilder och en öppen kultur som bara...
Läs mer