Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

Skövde tar täten när datamängderna exploderar

Högskolan i Skövde tillhör inte landets största lärosäten, men har ändå byggt upp ett tungt renommé för sin IT-intensiva utbildningsverksamhet. Innanför väggarna ryms också Sveriges kanske vassaste forskning inom Data...
Läs mer

NSA bäddar för svensk teknik

Clavisters expansion på den internationella säkerhetsmarknaden visar för första gången att vara svensk säljer. Ett svenskt IT-företag med ambition att expandera på den internationella marknaden bör helst ligga lågt med...
Läs mer

”Vi vässar industrin med optimeringsalgoritmer”

På Högskolan i Skövde pågår ledande forskning med optimering av produktionsanläggningar som specialitet. Syftet är att industrierna tidigt ska kunna fatta rätt beslut kring produktionsprocessen och därmed korta tillverkningstiden och...
Läs mer

Nu ska Kronofogden IT-moderniseras

Text: Joakim Johansson    Foto: Adrian Beck Kronofogdens arbete har förändrats mycket under de senaste 20 åren. Nu ska IT-systemen följa efter in i en ny era när myndigheten storsatsar på...
Läs mer

Trafikverket vågar tänka nytt

Text: Sara Schedin    Foto: Patrik Lindström, Trafikverket  En samhällsutvecklande myndighet som väljer att ligga i framkant. På Trafikverket får Magnus Dalersand utlopp för sitt intresse för teknik samtidigt som han...
Läs mer