Digitalisering

{"page-item-id":"","title-type":"left","title":"Digitalisering","title-background":"","title-link":"","category":"digitalisering","tag":"","num-fetch":"5","blog-style":"blog-widget-left-feature","with-feature":"disable","with-tag":"disable","blog-size":"3","blog-layout":"carousel","num-excerpt":"25","thumbnail-size":"small-grid-size","feature-thumbnail-size":"post-widget-left-featured","orderby":"date","order":"desc","offset":"","pagination":"disable","enable-sticky":"disable","margin-bottom":"15px","carousel":true,"carousel-class":" newsstand-blog-ajax "}

Publikationer

Blandade artiklar

I digitaliseringens tjänst

Det som tidigare ofta tog år och hela karriärer kan i dag hända över en natt. Etablerade ledande storbolag utmanas att förändra sin organisation, sitt kundbemötande och sin affärslogik. Små startups...
Läs mer

Det är dags att digitalisera sig

Utvecklingen inom Industrial Internet går i rasande fart och det är hög tid för alla företag att börja fundera över om de vill vara ledare eller följare i den digitala...
Läs mer

Skövde tar täten när datamängderna exploderar

Högskolan i Skövde tillhör inte landets största lärosäten, men har ändå byggt upp ett tungt renommé för sin IT-intensiva utbildningsverksamhet. Innanför väggarna ryms också Sveriges kanske vassaste forskning inom Data...
Läs mer

Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

I januari 2016 startade Högskolan i Skövde, med stöd av EU:s strukturfonder, Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020), tre demonstratormiljöer inom området Hälsa och IT (Virtual Health) SIM2020 och de demonstra- tormiljöer...
Läs mer